جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86338تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره952,000,00020,000,0001395/07/08
86211تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره851,300,00065,000,0001395/07/06
86210تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره79950,00050,000,0001395/07/06
86156تهرانفردوس غربآپارتمانفروش594,495,000265,000,0001395/07/06
86155تهرانفردوس غربآپارتمانفروش564,300,000241,000,0001395/07/06
86154تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1045,000,000520,000,0001395/07/06
86153تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1255,600,000700,000,0001395/07/06
86134تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/07/06
86031تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره752,500,00030,000,0001395/07/05
85886تهرانفردوس شرقاداریرهن و اجاره1104,000,00050,000,0001395/07/04
85884تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش601,300,00020,000,0001395/07/04
85883تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن9511,500,0001395/07/04
85885تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن107کارشناسی1395/07/04
85838تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش654,350,000282,750,0001395/07/04
85836تهرانفردوس غربآپارتمانفروش773,896,000300,000,0001395/07/04
85882تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره601,800,00015,000,0001395/07/04
85835تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1015,600,000565,600,0001395/07/04
85833تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش825,800,000475,600,0001395/07/04
85691تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره831,600,00030,000,0001395/07/01
85690تهرانپروانه شمالیآپارتمانرهن7575,000,0001395/07/01
85689تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1201,550,00030,000,0001395/07/01
85688تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره681,600,00025,000,0001395/07/01
85679تهرانپروانه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00030,000,0001395/07/01
85678تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/07/01
85677تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1042,100,00040,000,0001395/07/01
85541تهرانورزی جنوبیآپارتمانفروش1155,700,000655,500,0001395/07/01
85539تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001395/07/01
85542تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش735,400,000394,200,0001395/07/01
85540تهرانورزی جنوبیآپارتمانفروش52220,000,0001395/07/01
85538تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395/07/01
Page top