جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38188تهرانفردوس غربآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393/12/26
38189تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش674,400,000294,800,0001393/12/26
38108تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش4658,000,0001,280,000,0001393/12/25
38099تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001393/12/25
38100تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1385,600,000772,800,0001393/12/25
38112تهرانوفا آذرجنوبیآپارتمانفروش865,300,000455,800,0001393/12/25
37997تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393/12/23
37998تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/12/23
37999تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/12/23
38005تهرانفردوس غربآپارتمانفروش575,900,000336,300,0001393/12/23
37966تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش766,000,000456,000,0001393/12/20
37967تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش725,950,000428,400,0001393/12/20
37801تهرانفردوس غربآپارتمانفروش854,900,000416,500,0001393/12/19
37802تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001393/12/19
37812تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش855,800,000493,000,0001393/12/19
37834تهرانفردوس غربآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393/12/19
37527تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1204,000,000480,000,0001393/12/16
37528تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش604,250,000255,000,0001393/12/16
37530تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش544,630,000250,000,0001393/12/16
37531تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش783,700,000288,600,0001393/12/16
37532تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش855,900,000501,500,0001393/12/16
37411تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش644,300,000275,200,0001393/12/14
37412تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش585,500,000319,000,0001393/12/14
37421تهرانوفا آذرجنوبیآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001393/12/14
37422تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001393/12/14
37428تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001393/12/14
36713تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1036,600,000679,800,0001393/12/07
36712تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393/12/07
36323تهرانفردوس غربآپارتمانفروش954,500,000427,500,0001393/12/05
36324تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش853,600,000306,000,0001393/12/05
Page top