املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
44551تهرانفردوس غربآپارتمانفروش844,150,000348,600,0001394-03-19
33624تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش805,600,000448,000,0001394-03-17
43982تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش764,000,000304,000,0001394-03-11
43983تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1265,600,000705,600,0001394-03-11
44002تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-03-11
44023تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش825,550,000455,100,0001394-03-11
43863تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش644,450,000284,800,0001394-03-10
43774تهرانبلوار شقایقآپارتمانفروش825,100,000418,200,0001394-03-09
43775تهرانفردوس غربکلنگیفروش84015,000,0008,400,000,0001394-03-09
43485تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش953,500,000332,500,0001394-03-06
43502تهرانفردوس غربآپارتمانفروش704,280,000300,000,0001394-03-06
43121تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش1,00017,000,0001394-03-04
43122تهرانفردوس شرقکلنگیفروش84010,500,0001394-03-04
43124تهرانفردوس غربآپارتمانفروش684,800,000326,400,0001394-03-04
43066تهرانابراهیمی شمالیکلنگیفروش1,100900,000,0009,000,000,0001394-03-03
42114تهرانفردوس غربکلنگیفروش3208,125,0001,300,000,0001394-02-27
42115تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001394-02-27
42116تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1195,800,000690,200,0001394-02-27
42121تهرانفردوس غربآپارتمانفروش655,100,000331,500,0001394-02-27
41687تهرانورزی جنوبیآپارتمانفروش944,850,000455,900,0001394-02-22
41689تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001394-02-22
41691تهرانفردوس غربآپارتمانفروش824,000,000328,000,0001394-02-22
41692تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1254,200,000525,000,0001394-02-22
41323تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394-02-20
41324تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001394-02-20
41337تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانفروش1084,000,000432,000,0001394-02-20
41348تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش655,250,000341,250,0001394-02-20
41114تهرانبلوارفردوسمستغلاتفروش3708,640,0003,200,000,0001394-02-17
41115تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش784,800,000374,400,0001394-02-17
41116تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1085,100,000550,800,0001394-02-17
Page top