جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41115تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش784,800,000374,400,0001394/02/17
41116تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1085,100,000550,800,0001394/02/17
41118تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش914,100,000373,100,0001394/02/17
40902تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش864,000,000344,000,0001394/02/15
40903تهرانفردوس غربآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001394/02/15
40904تهرانفردوس غربآپارتمانفروش804,650,000372,000,0001394/02/15
40910تهرانسازمان مرکزیکلنگیفروش79811,500,0005,600,500,0001394/02/15
40672تهرانفردوس غربآپارتمانفروش693,768,000260,000,0001394/02/13
40673تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001394/02/13
40674تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394/02/13
40675تهرانفردوس غربآپارتمانفروش525,400,000280,800,0001394/02/13
40676تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش854,800,000408,000,0001394/02/13
40476تهرانفردوس غربآپارتمانفروش684,200,000285,600,0001394/02/09
40477تهرانسازمان جنوبیکلنگیفروش63011,000,0001394/02/09
40478تهرانفردوس شرقکلنگیفروش33512,000,0002,688,000,0001394/02/09
40479تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1375,000,000685,000,0001394/02/09
40480تهرانسازمان مرکزیآپارتمانفروش865,250,000451,500,0001394/02/09
40482تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1096,500,000708,500,0001394/02/09
40332تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1044,500,000468,000,0001394/02/07
40333تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش884,090,000360,000,0001394/02/07
40336تهرانفردوس غربآپارتمانفروش724,400,000316,800,0001394/02/07
40335تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش643,671,000235,000,0001394/02/07
40331تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش724,400,000316,800,0001394/02/07
40117تهرانبلوارفردوسمستغلاتفروش2,2707,048,00016,000,000,0001394/02/05
40118تهرانبلوارفردوسمستغلاتفروش7855,600,0004,396,000,0001394/02/05
40119تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش815,500,000445,500,0001394/02/05
40120تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش955,600,000532,000,0001394/02/05
40061تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001394/02/02
40080تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394/02/02
40081تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش645,100,000326,400,0001394/02/02
Page top