املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
57095تهرانمنوچهری شرقیآپارتمانفروش1025,100,000520,200,0001394-07-16
57096تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394-07-16
56795تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1345,200,000696,800,0001394-07-13
56796تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1935,300,0001,022,900,0001394-07-13
56812تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001394-07-13
56596تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش30010,000,0003,200,000,0001394-07-11
56594تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش1235,800,000713,400,0001394-07-11
56392تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1175,800,000678,600,0001394-07-08
56393تهرانورزی جنوبیآپارتمانفروش1275,100,000647,700,0001394-07-08
56394تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001394-07-08
55301تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش495,000,000245,000,0001394-06-28
55394تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1405,350,000749,000,0001394-06-28
55395تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-06-28
55396تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش944,900,000460,000,0001394-06-28
54549تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش31010,500,0001394-06-21
54550تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش1234,500,000553,500,0001394-06-21
54567تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش825,100,000418,200,0001394-06-21
53744تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-06-14
53745تهرانتهرانپارس - وفادارآپارتمانفروش1676,280,0001,048,760,0001394-06-14
53746تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1735,950,0001,029,350,0001394-06-14
53282تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش725,000,000360,000,0001394-06-09
53283تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1174,000,000468,000,0001394-06-09
52868تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش42010,000,0002,100,000,0001394-06-07
52871تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001394-06-07
52876تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش625,150,000319,300,0001394-06-07
52772تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-06-05
52791تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش655,200,000338,000,0001394-06-05
52331تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1085,740,000620,000,0001394-06-02
52332تهرانورزی جنوبیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-06-02
52340تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش933,440,000320,000,0001394-06-02
Page top