املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60611تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش825,700,000467,400,0001394-08-25
60347تهرانمنوچهری غربیآپارتمانفروش1325,400,000712,800,0001394-08-21
60353تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش2325,700,0001,322,400,0001394-08-21
59922تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001394-08-18
59897تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394-08-18
59898تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1264,800,000604,800,0001394-08-18
59650تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش1055,950,000624,750,0001394-08-16
59651تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1084,350,000469,800,0001394-08-16
59672تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش833,500,000290,000,0001394-08-16
59342تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش51010,000,0003,030,000,0001394-08-12
59343تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1254,800,000600,000,0001394-08-12
59359تهرانوفا آذر شمالیکلنگیفروش48012,000,0003,588,000,0001394-08-12
59104تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1324,700,000620,400,0001394-08-10
59105تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1325,500,000726,000,0001394-08-10
59106تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1455,200,000754,000,0001394-08-10
59132تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-08-10
58853تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش31010,500,0001394-08-06
58866تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1183,500,000413,000,0001394-08-06
58854تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394-08-06
58591تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394-08-03
58592تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001394-08-03
58333تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش180کارشناسیکارشناسی1394-07-29
58334تهرانبلوارفردوس شرقآپارتمانفروش1755,000,000875,000,0001394-07-29
58077تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1605,000,000800,000,0001394-07-27
58078تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1055,714,000600,000,0001394-07-27
58113تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394-07-27
57822تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-07-25
57821تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001394-07-25
57664تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش845,357,000450,000,0001394-07-22
57094تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-07-16
Page top