جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58854تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/08/06
58591تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/08/03
58592تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001394/08/03
58333تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش180کارشناسیکارشناسی1394/07/29
58334تهرانبلوارفردوس شرقآپارتمانفروش1755,000,000875,000,0001394/07/29
58077تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1605,000,000800,000,0001394/07/27
58078تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1055,714,000600,000,0001394/07/27
58113تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394/07/27
57822تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/07/25
57821تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001394/07/25
57664تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش845,357,000450,000,0001394/07/22
57094تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394/07/16
57095تهرانمنوچهری شرقیآپارتمانفروش1025,100,000520,200,0001394/07/16
57096تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394/07/16
56795تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1345,200,000696,800,0001394/07/13
56796تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1935,300,0001,022,900,0001394/07/13
56812تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001394/07/13
56596تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش30010,000,0003,200,000,0001394/07/11
56594تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش1235,800,000713,400,0001394/07/11
56392تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1175,800,000678,600,0001394/07/08
56393تهرانورزی جنوبیآپارتمانفروش1275,100,000647,700,0001394/07/08
56394تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001394/07/08
55301تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش495,000,000245,000,0001394/06/28
55394تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1405,350,000749,000,0001394/06/28
55395تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394/06/28
55396تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش944,900,000460,000,0001394/06/28
54549تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش31010,500,0001394/06/21
54550تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش1234,500,000553,500,0001394/06/21
54567تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش825,100,000418,200,0001394/06/21
53744تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394/06/14
Page top