املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71272تهرانپروانه جنوبیآپارتمانفروش773,575,000275,000,0001395-01-14
71123تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش864,600,000412,800,0001394-12-22
71035تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش814,692,000380,000,0001394-12-20
71036تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش765,300,000402,800,0001394-12-20
70837تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1054,900,000514,500,0001394-12-17
70836تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش1,5759,500,00012,302,500,0001394-12-17
70849تهرانبلوار فردوس غربکلنگیفروش28011,000,0002,640,000,0001394-12-17
70866تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1204,750,000570,000,0001394-12-17
70688تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1054,900,000514,500,0001394-12-15
70714تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1124,200,000470,400,0001394-12-15
70170تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394-12-09
70171تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1716,000,0001,026,000,0001394-12-09
70198تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1355,850,000789,750,0001394-12-09
69938تهرانبلوار فردوس شرقمستغلاتفروش1,5007,000,0001394-12-05
69939تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-12-05
69940تهرانرامین شمالیآپارتمانفروش1485,745,000850,000,0001394-12-05
69967تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1364,850,000659,000,0001394-12-05
69643تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1145,700,000649,800,0001394-12-03
69644تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش924,800,000441,600,0001394-12-03
69683تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش825,700,000467,400,0001394-12-03
69425تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1074,300,000460,100,0001394-12-01
69426تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-12-01
69445تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1154,800,000432,000,0001394-12-01
69331تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1334,800,000638,400,0001394-11-29
69085تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش664,100,000270,000,0001394-11-27
68957تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش7011,000,0001394-11-26
68958تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1205,800,000493,000,0001394-11-26
68959تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1104,545,000500,000,0001394-11-26
68756تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش705,100,000357,000,0001394-11-24
68591تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش1703,000,000510,000,0001394-11-21
Page top