جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59898تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1264,800,000604,800,0001394/08/18
59650تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش1055,950,000624,750,0001394/08/16
59651تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1084,350,000469,800,0001394/08/16
59672تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش833,500,000290,000,0001394/08/16
59342تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش51010,000,0003,030,000,0001394/08/12
59343تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1254,800,000600,000,0001394/08/12
59359تهرانوفا آذر شمالیکلنگیفروش48012,000,0003,588,000,0001394/08/12
59104تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1324,700,000620,400,0001394/08/10
59105تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1325,500,000726,000,0001394/08/10
59106تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1455,200,000754,000,0001394/08/10
59132تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394/08/10
58853تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش31010,500,0001394/08/06
58866تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1183,500,000413,000,0001394/08/06
58854تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/08/06
58591تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001394/08/03
58592تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1304,800,000624,000,0001394/08/03
58333تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش180کارشناسیکارشناسی1394/07/29
58334تهرانبلوارفردوس شرقآپارتمانفروش1755,000,000875,000,0001394/07/29
58077تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1605,000,000800,000,0001394/07/27
58078تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1055,714,000600,000,0001394/07/27
58113تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394/07/27
57822تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/07/25
57821تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001394/07/25
57664تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش845,357,000450,000,0001394/07/22
57094تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394/07/16
57095تهرانمنوچهری شرقیآپارتمانفروش1025,100,000520,200,0001394/07/16
57096تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394/07/16
56795تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1345,200,000696,800,0001394/07/13
56796تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1935,300,0001,022,900,0001394/07/13
56812تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001394/07/13
Page top