املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73505تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش874,600,000400,000,0001395-02-07
73402تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش964,700,000451,200,0001395-02-06
73426تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395-02-06
73113تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001395-02-04
73096تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1355,300,000715,000,0001395-02-04
73095تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001395-02-04
72980تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001395-02-01
72853تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001395-01-31
72857تهرانبلور فردوس غربآپارتمانفروش804,000,0001395-01-31
72687تهرانبهار جنوبیآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001395-01-30
72698تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395-01-30
72587تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1326,200,000818,400,0001395-01-29
72594تهرانمنوچهری شرقیآپارتمانفروش575,100,000290,700,0001395-01-29
72602تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش714,085,000290,000,0001395-01-29
72186تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1145,260,000600,000,0001395-01-24
72187تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1054,700,000493,000,0001395-01-24
72191تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001395-01-24
72204تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش954,300,000408,500,0001395-01-24
71906تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش815,400,0001395-01-22
71907تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001395-01-22
71775تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش704,185,000295,000,0001395-01-21
71777تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش703,571,000250,000,0001395-01-21
71598تهرانورزی شمالی آپارتمانفروش905,200,000468,000,0001395-01-17
71605تهرانبلوار فردوس شرق آپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001395-01-17
71622تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001395-01-17
71364تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1134,800,000542,400,0001395-01-15
71386تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش894,700,000418,300,0001395-01-15
71410تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش1356,300,000850,500,0001395-01-15
71306تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1245,000,000620,000,0001395-01-14
71271تهرانبهار جنوبیآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001395-01-14
Page top