املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69331تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1334,800,000638,400,0001394-11-29
69085تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش664,100,000270,000,0001394-11-27
68957تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش7011,000,0001394-11-26
68958تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1205,800,000493,000,0001394-11-26
68959تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1104,545,000500,000,0001394-11-26
68756تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش705,100,000357,000,0001394-11-24
68591تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش1703,000,000510,000,0001394-11-21
68590تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش954,000,000380,000,0001394-11-21
68611تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1195,500,000654,500,0001394-11-21
68354تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش836,200,000514,600,0001394-11-19
68330تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش843,400,000285,600,0001394-11-19
68329تهرانبلوار فردوس غربکلنگیفروش1697,692,0001,300,000,0001394-11-19
68328تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394-11-19
68129تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1174,200,000491,400,0001394-11-17
68137تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1433,146,000450,000,0001394-11-17
68143تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394-11-17
67848تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1555,483,000850,000,0001394-11-13
67855تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-11-13
67534تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش63010,000,0004,500,000,0001394-11-10
67535تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1184,322,000510,000,0001394-11-10
67544تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش763,680,000279,680,0001394-11-10
67413تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-11-08
67414تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1234,900,000602,700,0001394-11-08
67127تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش84011,000,0005,148,000,0001394-11-06
67128تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1586,200,000979,600,0001394-11-06
67146تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش4409,000,0004,950,000,0001394-11-06
66899تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394-11-04
66706تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-11-03
66705تهرانبلوار فردوس غربکلنگیفروش1,4049,000,00011,025,000,0001394-11-03
66723تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394-11-03
Page top