جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64992تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1084,800,000518,400,0001394/10/12
64707تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1135,700,000644,100,0001394/10/09
64708تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش984,500,000441,000,0001394/10/09
64731تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394/10/09
64548تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1365,500,000748,000,0001394/10/07
64549تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1496,000,000894,000,0001394/10/07
64569تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394/10/07
64333تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001394/10/05
64334تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394/10/05
64352تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1315,000,000655,000,0001394/10/05
64060تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش4309,157,0002,500,000,0001394/10/02
64061تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش954,300,000408,500,0001394/10/02
64091تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش2004,000,000800,000,0001394/10/02
63676تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1244,800,000595,200,0001394/09/29
63391تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش55511,000,0004,114,000,0001394/09/26
63392تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001394/09/26
63393تهرانمنوچهری غربیآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001394/09/26
63419تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1455,600,000812,000,0001394/09/26
63114تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش2306,000,0001,380,000,0001394/09/24
63116تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1874,800,000897,600,0001394/09/24
63123تهرانورزی شمالیآپارتمانفروش1316,000,000786,000,0001394/09/24
63048تهرانفردوس غربآپارتمانفروش985,408,000530,000,0001394/09/23
62836تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1014,000,000404,000,0001394/09/22
62837تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1203,800,000456,000,0001394/09/22
62847تهرانپروانه شمالیآپارتمانفروش1904,210,000800,000,0001394/09/22
62604تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1335,500,000731,500,0001394/09/17
62605تهرانرامین شمالیکلنگیفروش92011,000,0005,280,000,0001394/09/17
62623تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1285,700,000729,600,0001394/09/17
62299تهرانبلوارفردوس غربآپارتمانفروش925,100,000469,200,0001394/09/14
62316تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1774,500,000796,500,0001394/09/14
Page top