جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67414تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1234,900,000602,700,0001394/11/08
67127تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش84011,000,0005,148,000,0001394/11/06
67128تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1586,200,000979,600,0001394/11/06
67146تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش4409,000,0004,950,000,0001394/11/06
66899تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394/11/04
66706تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/11/03
66705تهرانبلوار فردوس غربکلنگیفروش1,4049,000,00011,025,000,0001394/11/03
66723تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394/11/03
66620تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش45011,500,0003,542,000,0001394/11/01
66618تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش34011,000,0004,477,000,0001394/11/01
66446تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش4,9459,000,00039,915,000,0001394/10/27
66089تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش30910,000,0001,860,000,0001394/10/23
66090تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1113,600,000399,600,0001394/10/23
66112تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001394/10/23
65920تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394/10/22
65921تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001394/10/22
65929تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001394/10/22
65721تهرانبلوار فردوس شرقکلنگیفروش4907,800,0002,012,400,0001394/10/20
65734تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394/10/20
65220تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانفروش1136,300,000711,900,0001394/10/14
65221تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394/10/14
65236تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394/10/14
64992تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1084,800,000518,400,0001394/10/12
64707تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1135,700,000644,100,0001394/10/09
64708تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش984,500,000441,000,0001394/10/09
64731تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394/10/09
64548تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش1365,500,000748,000,0001394/10/07
64549تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1496,000,000894,000,0001394/10/07
64569تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394/10/07
64333تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001394/10/05
Page top