املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک بلوار فردوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92944تهران ابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1315,263,000600,000,0001395/09/18
92943تهران منوچهری شمالیآپارتمانفروش1304,600,000598,000,0001395/09/18
92942تهرانفردوس غربآپارتمانفروش773,766,000290,000,0001395/09/18
92941تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1033,689,000380,000,0001395/09/18
92849تهرانفردوس غرباداریرهن و اجاره11550,000100,000,0001395/09/17
92670تهرانبهارجنوبیآپارتمانرهن و اجاره541,100,00025,000,0001395/09/16
92668تهران ابراهیمی جنوبیمغازهرهن و اجاره37کارشناسیکارشناسی1395/09/16
92661تهرانفردوسمستغلاترهن و اجاره15011,000,000100,000,0001395/09/16
92660تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره1262,400,00035,000,0001395/09/16
92551تهرانمنوچهری غربیآپارتمانفروش714,084,000290,000,0001395/09/16
92550تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001395/09/16
92549تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1447,200,0001,036,800,0001395/09/16
92541تهرانفردوس غرباداریرهن و اجاره501,000,00040,000,0001395/09/15
92341تهرانفردوس شرقاداریرهن150330,000,0001395/09/14
92342تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره652,000,00020,000,0001395/09/14
92227تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001395/09/14
92226تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش684,192,000285,000,0001395/09/14
92172تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001395/09/13
92171تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش1609,000,0001395/09/13
92109تهرانفردوس غربآپارتمانرهن130260,000,0001395/09/11
92074تهرانفردوس شرقمستغلاتفروش1,10412,000,000,0001395/09/11
92073تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001395/09/11
92072تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1807,200,0001,296,000,0001395/09/11
91903تهرانبلوار فردوسکلنگیفروش4209,000,0002,340,800,0001395/09/08
91863تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن102150,000,0001395/09/07
91817تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره751,600,00030,000,0001395/09/07
91710تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1045,700,000592,800,0001395/09/06
91709تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001395/09/06
91708تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش1105,454,000600,000,0001395/09/06
91579تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن8085,000,0001395/09/03
Page top