جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22789تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1134,400,000497,200,0001393-08-03
22082تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1075,200,000504,400,0001393-07-26
22083تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1165,500,000638,000,0001393-07-26
22084تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1284,800,000614,400,0001393-07-26
22085تهراناشرفی - باغ فیضآپارتمانفروش845,800,000487,200,0001393-07-26
21608تهرانباغ فیضآپارتمانفروش595,300,000312,700,0001393-07-22
21609تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1174,200,000491,400,0001393-07-22
21610تهرانباغ فیضآپارتمانفروش954,400,000418,000,0001393-07-22
21300تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1174,800,000571,200,0001393-07-19
21340تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1345,300,000710,200,0001393-07-19
20715تهرانباغ فیضمغازهفروش1530,000,00045,000,0001393-07-12
20631تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001393-07-10
20633تهراناشرفیآپارتمانفروش904,620,000415,000,0001393-07-10
20366تهرانباغ فیضآپارتمانفروش665,150,000340,000,0001393-07-08
20367تهرانباغ فیضکلنگیفروش1308,500,0001,870,000,0001393-07-08
19838تهرانباغ فیضآپارتمانفروش604,530,000272,000,0001393-07-06
19839تهرانباغ فیضآپارتمانفروش554,800,000264,000,0001393-07-06
19506تهرانباغ فیضآپارتمانفروش724,300,000309,600,0001393-07-03
19507تهرانباغ فیضآپارتمانفروش504,800,000240,000,0001393-07-03
19500تهرانباغ فیضآپارتمانفروش673,500,000234,500,0001393-07-02
19501تهرانباغ فیضآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-07-02
18451تهرانباغ فیضآپارتمانفروش544,260,000230,000,0001393-06-27
18208تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-06-25
18209تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1125,000,000560,000,0001393-06-25
18210تهرانباغ فیضآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-06-25
18023تهرانباغ فیضآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393-06-24
18027تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1274,800,000609,600,0001393-06-24
18028تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش674,500,000301,500,0001393-06-24
17509تهرانباغ فیضآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001393-06-22
16469تهرانخ 22 بهمنآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001393-06-15
Page top