املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک باغ فیض

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92855تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره741,300,00015,000,0001395/09/17
91265تهرانباغ فیضمغازهرهن و اجاره305,000,00050,000,0001395/09/01
90711تهرانباغ فیضآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1395/08/25
90710تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1086,000,000648,000,0001395/08/25
90709تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001395/08/25
90333تهرانباغ فیضآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001395/08/23
90332تهرانباغ فیضآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001395/08/23
89741تهرانباغ فیضآپارتمانفروش785,550,000432,900,0001395/08/18
89279تهرانباغ فیضکلنگیفروش2008,500,0001395/08/12
89280تهرانباغ فیضآپارتمانفروش456,445,000290,000,0001395/08/12
88699تهرانباغ فیضآپارتمانفروش575,500,000313,500,0001395/08/06
88698تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1084,400,000475,200,0001395/08/06
88219تهرانرامین شمالیآپارتمانفروش1375,500,000753,500,0001395/08/03
88153تهرانباغ فیضآپارتمانرهن165220,000,0001395/08/02
87930تهرانباغ فیضآپارتمانرهن6170,000,0001395/08/01
87871تهرانباغ فیضآپارتمانفروش785,800,000452,000,0001395/08/01
87707تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1051,300,00050,000,0001395/07/27
87706تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1351,800,00030,000,0001395/07/27
87705تهرانباغ فیضمغازهرهن و اجاره11017,000,000150,000,0001395/07/27
87472تهرانباغ فیضآپارتمانفروش585,430,000315,000,0001395/07/26
87469تهرانباغ فیضآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001395/07/26
87468تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1084,400,000475,200,0001395/07/26
87278تهرانباغ فیضآپارتمانفروش583,200,000185,600,0001395/07/24
87182تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره531,200,00015,000,0001395/07/19
87066تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره100800,00065,000,0001395/07/18
86990تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395/07/17
86979تهرانباغ فیضآپارتمانفروش483,960,000190,000,0001395/07/17
86396تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1044,800,000499,500,0001395/07/10
86395تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001395/07/10
86212تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00080,000,0001395/07/06
Page top