جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71280تهرانناطق نوریآپارتمانفروش614,600,000280,600,0001395/01/14
71111تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1115,500,000610,500,0001394/12/22
71124تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1004,900,000490,000,0001394/12/22
71040تهرانباغ فیض آپارتمانفروش643,750,000240,000,0001394/12/20
69635تهرانباغ فیضکلنگیفروش1308,000,0001394/12/03
69325تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394/11/29
68730تهرانباغ فیضآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394/11/24
67845تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001394/11/13
66856تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1264,200,000529,200,0001394/11/04
66613تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1284,600,000588,800,0001394/11/01
66083تهرانباغ فیضکلنگیفروش1807,000,0001,400,000,0001394/10/23
65925تهرانباغ فیضکلنگیفروش1307,700,000770,000,0001394/10/22
65213تهرانباغ فیضآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394/10/14
64728تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394/10/09
64330تهرانباغ فیضکلنگیفروش6009,000,0002,790,000,0001394/10/05
60350تهرانباغ فیضآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001394/08/21
59919تهرانباغ فیضآپارتمانفروش863,430,000295,000,0001394/08/18
57085تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1004,900,000490,000,0001394/07/16
56389تهرانباغ فیضآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001394/07/08
52866تهرانباغ فیضآپارتمانفروش754,700,000352,500,0001394/06/21
54548تهرانباغ فیضآپارتمانفروش853,600,000306,000,0001394/06/21
54563تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1043,300,000343,200,0001394/06/21
53743تهرانباغ فیضآپارتمانفروش58222,000,0001394/06/14
52863تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1185,000,000590,000,0001394/06/07
52779تهرانباغ فیضکلنگیفروش606,500,000279,500,0001394/06/05
52337تهرانباغ فیضآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001394/06/02
51710تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1523,700,000562,400,0001394/05/24
51703تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1586,000,000948,000,0001394/05/24
51432تهرانباغ فیضآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001394/05/21
51022تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0001394/05/17
Page top