جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88153تهرانباغ فیضآپارتمانرهن165220,000,0001395/08/02
87930تهرانباغ فیضآپارتمانرهن6170,000,0001395/08/01
87871تهرانباغ فیضآپارتمانفروش785,800,000452,000,0001395/08/01
87707تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1051,300,00050,000,0001395/07/27
87706تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1351,800,00030,000,0001395/07/27
87705تهرانباغ فیضمغازهرهن و اجاره11017,000,000150,000,0001395/07/27
87472تهرانباغ فیضآپارتمانفروش585,430,000315,000,0001395/07/26
87469تهرانباغ فیضآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001395/07/26
87468تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1084,400,000475,200,0001395/07/26
87278تهرانباغ فیضآپارتمانفروش583,200,000185,600,0001395/07/24
87182تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره531,200,00015,000,0001395/07/19
87066تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره100800,00065,000,0001395/07/18
86990تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395/07/17
86979تهرانباغ فیضآپارتمانفروش483,960,000190,000,0001395/07/17
86396تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1044,800,000499,500,0001395/07/10
86395تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001395/07/10
86212تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00080,000,0001395/07/06
86158تهرانباغ فیضآپارتمانفروش785,600,000436,800,0001395/07/06
86125تهرانباغ فیضآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001395/07/06
86032تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره901,500,00025,000,0001395/07/05
85552تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1104,600,000529,000,0001395/07/01
85343تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره651,000,00030,000,0001395/06/28
85248تهرانباغ فیضآپارتمانفروش575,600,000319,200,0001395/06/27
85043تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره901,200,00060,000,0001395/06/24
84763تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/06/20
84720تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001395/06/20
84385تهرانبا فیضاداریرهن130160,000,0001395/06/16
83933تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00030,000,0001395/06/13
83678تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره110800,00065,000,0001395/06/10
83658تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره982,750,00010,000,0001395/06/10
Page top