املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16808تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001393-06-17
16833تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1925,750,0001,100,000,0001393-06-17
16687تهران22 بهمنآپارتمانفروش825,500,000450,000,0001393-06-16
16467تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001393-06-15
16439تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001393-06-15
16423تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش944,800,000451,200,0001393-06-15
16269تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,600,000532,000,0001393-06-13
16259تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1335,800,000771,400,0001393-06-13
16244تهرانتیراژهآپارتمانفروش1384,650,000641,700,0001393-06-13
16243تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش456,100,000274,500,0001393-06-13
16228تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش785,700,000444,600,0001393-06-13
16215تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,840,000420,000,0001393-06-13
16210تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,300,000487,600,0001393-06-13
16074تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش604,250,000255,000,0001393-06-12
15848تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1063,773,585400,000,0001393-06-11
15854تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1025,200,000530,400,0001393-06-11
15936تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001393-06-11
15803تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,750,000285,000,0001393-06-10
15802تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001393-06-10
15814تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش753,293,333247,000,0001393-06-10
15807تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1064,300,000455,800,0001393-06-10
15799تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393-06-10
15794تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1003,900,000390,000,0001393-06-10
15687تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001393-06-09
15690تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش845,500,000462,000,0001393-06-09
15693تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش595,300,000312,000,0001393-06-09
15544تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001393-06-08
15517تهران اشرفي اصفهانیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001393-06-07
15341تهراناشرفی اصفهانی - خیابان 22 بهمنمستغلاتفروش44010,000,0005,500,000,0001393-05-21
14574تهراناشرفی اصفهانی - خیابان 22 بهمنآپارتمانفروش592,700,000220,000,0001392-11-27
Page top