جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87931تهرانپیامبر شرقیآپارتمانرهن و اجاره1002,200,00030,000,0001395/08/01
87921تهراناشرفی - نیایشاداریرهن140300,000,0001395/08/01
87922تهراناشرفی - طالقانیآپارتمانفروش1252,400,00060,000,0001395/08/01
87878تهران22 بهمنآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395/08/01
87877تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1265,600,000705,600,0001395/08/01
87836تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش22010,000,0002,200,000,0001395/07/28
87838تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش655,550,000360,750,0001395/07/28
87837تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,250,000420,000,0001395/07/28
87696تهراناشرفی - پیامبراداریرهن و اجاره1402,600,000110,000,0001395/07/27
87684تهراناشرفی اصفهانیتجاریرهن120650,000,0001395/07/27
87682تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/07/27
87683تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن و اجاره951,200,0002,000,0001395/07/27
87547تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1252,400,00060,000,0001395/07/26
87546تهراناشرفی صفهانیآپارتمانرهن116200,000,0001395/07/26
87473تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش855,900,000501,500,0001395/07/26
87387تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن و اجاره671,100,00025,000,0001395/07/25
87281تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001395/07/24
87280تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش977,100,000680,000,0001395/07/24
87185تهراناشرفی - باهنرآپارتمانرهن و اجاره1401,000,00070,000,0001395/07/19
87067تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره531,200,00015,000,0001395/07/18
86989تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش783,900,000304,000,0001395/07/17
86992تهرانناطق نوریآپارتمانفروش614,800,000292,800,0001395/07/17
86991تهرانناطق نوریآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001395/07/17
86861تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/15
86765تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره65600,000250,000,0001395/07/14
86494تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره70900,00050,000,0001395/07/11
86495تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن122110,000,0001395/07/11
86404تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش835,600,000464,800,0001395/07/10
86403تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001395/07/10
86402تهراناشرفی - فکوریآپارتمانفروش895,300,000471,700,0001395/07/10
Page top