جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69638تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1345,100,000683,400,0001394/12/03
69639تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش604,100,000,0001394/12/03
69680تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش824,800,000393,600,0001394/12/03
69422تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/12/01
69423تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1294,000,000516,000,0001394/12/01
69442تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش994,500,000445,500,0001394/12/01
69323تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش803,625,000290,000,0001394/11/29
69324تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش923,846,000250,000,0001394/11/29
69352تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,200,000775,000,0001394/11/29
68953تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394/11/26
68954تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394/11/26
68955تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394/11/26
68984تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001394/11/26
68942تهرانپیامبرمرکزیآپارتمانفروش2,5004,700,000286,700,0001394/11/25
68943تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001394/11/25
68754تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/11/24
68585تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1254,800,000532,800,0001394/11/21
68342تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش824,800,000393,600,0001394/11/19
68322تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش813,457,000280,000,0001394/11/19
68320تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1607,600,0001,216,000,0001394/11/19
68321تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش945,851,000550,000,0001394/11/19
68133تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,850,000631,800,0001394/11/17
68134تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1114,800,000532,800,0001394/11/17
68144تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,200,000465,000,0001394/11/17
67853تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش32411,000,0002,706,000,0001394/11/13
67857تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1254,500,000562,500,0001394/11/13
67530تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394/11/10
67531تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش45010,000,0003,400,000,0001394/11/10
67542تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394/11/10
67408تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,300,000787,500,0001394/11/08
Page top