املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75694تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1555,000,000775,000,0001395-03-17
75678تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001395-03-17
75679تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001395-03-17
75615تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1456,200,000899,000,0001395-03-16
75629تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001395-03-16
75213تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395-03-10
75192تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش145کارشناسیکارشناسی1395-03-10
75193تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش1709,800,0001,666,000,0001395-03-10
75031تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش905,225,000470,000,0001395-03-08
75032تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20013,000,0001395-03-08
75037تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,655,000520,000,0001395-03-08
74779تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش476,000,000384,000,0001395-03-04
74780تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش795,822,000460,000,0001395-03-04
74781تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001395-03-04
74800تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,652,000520,000,0001395-03-04
74082تهراناشرفی - پیامبر آپارتمانفروش824,600,000377,200,0001395-02-13
74105تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش1755,500,000962,500,0001395-02-13
73872تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش705,400,000378,000,0001395-02-11
73880تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1353,600,000486,000,0001395-02-11
73897تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش18011,000,0001,980,000,0001395-02-11
73659تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش626,000,000372,000,0001395-02-08
73398تهرانباغ فیضآپارتمانفروش924,891,000450,0001395-02-06
73399تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001395-02-06
73115تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001395-02-04
73106تهراناشرفی - پیامبراداریفروش1007,200,000720,000,0001395-02-04
72985تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001395-02-01
72690تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش884,950,000435,600,000,0001395-01-30
72716تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001395-01-30
72575تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش60600,0001395-01-29
72588تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395-01-29
Page top