جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73398تهرانباغ فیضآپارتمانفروش924,891,000450,0001395/02/06
73399تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001395/02/06
73115تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001395/02/04
73106تهراناشرفی - پیامبراداریفروش1007,200,000720,000,0001395/02/04
72985تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001395/02/01
72690تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش884,950,000435,600,000,0001395/01/30
72716تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001395/01/30
72575تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش60600,0001395/01/29
72588تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395/01/29
72314تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش854,300,000365,000,0001395/01/25
72178تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001395/01/24
72180تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش2255,500,000962,500,0001395/01/24
72198تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1134,870,000550,000,0001395/01/24
71866تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001395/01/22
71474تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش803,250,000260,000,0001395/01/16
71369تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1266,000,000756,000,0001395/01/15
71371تهرانشهرک نیروی هواییآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001395/01/15
71389تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش636,300,000395,000,0001395/01/15
71190تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش934,850,000451,000,0001394/12/24
71113تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش824,390,000360,000,0001394/12/22
71041تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانپیش فروش1365,200,000707,200,0001394/12/20
70831تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش623,710,000230,000,0001394/12/17
70830تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001394/12/17
70858تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1086,000,000648,000,0001394/12/17
70683تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش845,200,000436,800,0001394/12/15
70167تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1545,300,000816,200,0001394/12/09
70168تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394/12/09
70193تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001394/12/09
69958تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1033,300,000340,000,0001394/12/05
69638تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1345,100,000683,400,0001394/12/03
Page top