املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80279تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2008,750,0001,750,000,0001395-05-10
80261تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001395-05-10
80137تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2008,750,0001,750,000,0001395-05-07
80105تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001395-05-07
80104تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001395-05-07
80044تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش23113,852,0001395-05-06
80043تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1325,800,000765,600,0001395-05-06
79959تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2808,700,0001395-05-04
79835تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش876,200,000539,400,0001395-05-04
79820تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش864,500,000387,000,0001395-05-04
79699تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001395-05-02
79672تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1063,633,000385,000,0001395-05-02
79670تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001395-05-02
79534تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395-04-30
79522تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1303,300,000429,000,0001395-04-30
79509تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش985,306,000520,000,0001395-04-30
79171تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1335,400,000718,200,0001395-04-28
79157تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395-04-28
78921تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20011,000,0001395-04-26
78903تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش1364,600,000625,600,0001395-04-26
78902تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش923,805,000350,000,0001395-04-26
78790تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001395-04-24
78785تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20011,000,0001395-04-24
78774تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,200,000494,000,0001395-04-24
78493تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001395-04-22
78481تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش975,300,000514,100,0001395-04-22
78480تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1714,400,000752,400,0001395-04-22
78202تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1903,245,0001,200,000,0001395-04-20
78179تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش16411,000,0001,804,000,0001395-04-20
78021تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001395-04-19
Page top