جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78202تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1903,245,0001,200,000,0001395/04/20
78179تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش16411,000,0001,804,000,0001395/04/20
78021تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001395/04/19
75694تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1555,000,000775,000,0001395/03/17
75678تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001395/03/17
75679تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001395/03/17
75615تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1456,200,000899,000,0001395/03/16
75629تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001395/03/16
75213تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395/03/10
75192تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش145کارشناسیکارشناسی1395/03/10
75193تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش1709,800,0001,666,000,0001395/03/10
75031تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش905,225,000470,000,0001395/03/08
75032تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20013,000,0001395/03/08
75037تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,655,000520,000,0001395/03/08
74779تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش476,000,000384,000,0001395/03/04
74780تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش795,822,000460,000,0001395/03/04
74781تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001395/03/04
74800تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,652,000520,000,0001395/03/04
74082تهراناشرفی - پیامبر آپارتمانفروش824,600,000377,200,0001395/02/13
74105تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش1755,500,000962,500,0001395/02/13
73872تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش705,400,000378,000,0001395/02/11
73880تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1353,600,000486,000,0001395/02/11
73897تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش18011,000,0001,980,000,0001395/02/11
73659تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش626,000,000372,000,0001395/02/08
73398تهرانباغ فیضآپارتمانفروش924,891,000450,0001395/02/06
73399تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001395/02/06
73115تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001395/02/04
73106تهراناشرفی - پیامبراداریفروش1007,200,000720,000,0001395/02/04
72985تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001395/02/01
72690تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش884,950,000435,600,000,0001395/01/30
Page top