جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83621تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1007,000,0001395/06/10
83575تهراناشرفی اصفهانیمستغلاترهن و اجاره10015,000,00050,000,0001395/06/09
83214تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001395-06-06
83198تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,000,000445,000,0001395-06-06
83197تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1286,000,000768,000,0001395-06-06
83189تهران اشرفی اصفهانیآپارتمانفروش776,000,000462,000,0001395-06-05
82867تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001395-06-02
82854تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1406,300,000882,000,0001395-06-02
82853تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش2353,500,000822,500,0001395-06-02
82166تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001395-05-26
82155تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش884,886,000430,000,0001395-05-26
82154تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش43713,729,0001395-05-26
81816تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001395-05-23
81791تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1254,900,000612,500,0001395-05-23
81499تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش713,239,000230,000,0001395-05-20
81482تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1144,800,000547,200,0001395-05-20
81481تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001395-05-20
81217تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001395-05-18
81207تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001395-05-18
80954تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1325,800,0001395-05-16
80937تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1395-05-16
80936تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش984,183,000410,000,0001395-05-16
80860تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001395-05-14
80834تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001395-05-14
80461تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395-05-12
80430تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش2008,750,0001,750,000,0001395-05-12
80429تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001395-05-12
80279تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2008,750,0001,750,000,0001395-05-10
80261تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001395-05-10
80137تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2008,750,0001,750,000,0001395-05-07
Page top