جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80105تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001395/05/07
80104تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001395/05/07
80044تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش23113,852,0001395/05/06
80043تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1325,800,000765,600,0001395/05/06
79959تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2808,700,0001395/05/04
79835تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش876,200,000539,400,0001395/05/04
79820تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش864,500,000387,000,0001395/05/04
79699تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001395/05/02
79672تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1063,633,000385,000,0001395/05/02
79670تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001395/05/02
79534تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395/04/30
79522تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1303,300,000429,000,0001395/04/30
79509تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش985,306,000520,000,0001395/04/30
79171تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1335,400,000718,200,0001395/04/28
79157تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001395/04/28
78921تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20011,000,0001395/04/26
78903تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش1364,600,000625,600,0001395/04/26
78902تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش923,805,000350,000,0001395/04/26
78790تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001395/04/24
78785تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش20011,000,0001395/04/24
78774تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,200,000494,000,0001395/04/24
78493تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001395/04/22
78481تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش975,300,000514,100,0001395/04/22
78480تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1714,400,000752,400,0001395/04/22
78202تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1903,245,0001,200,000,0001395/04/20
78179تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش16411,000,0001,804,000,0001395/04/20
78021تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001395/04/19
75694تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1555,000,000775,000,0001395/03/17
75678تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001395/03/17
75679تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001395/03/17
Page top