جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81816تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001395/05/23
81791تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1254,900,000612,500,0001395/05/23
81499تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش713,239,000230,000,0001395/05/20
81482تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1144,800,000547,200,0001395/05/20
81481تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001395/05/20
81217تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001395/05/18
81207تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001395/05/18
80954تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1325,800,0001395/05/16
80937تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1395/05/16
80936تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش984,183,000410,000,0001395/05/16
80860تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001395/05/14
80834تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001395/05/14
80461تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395/05/12
80430تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش2008,750,0001,750,000,0001395/05/12
80429تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001395/05/12
80279تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2008,750,0001,750,000,0001395/05/10
80261تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001395/05/10
80137تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2008,750,0001,750,000,0001395/05/07
80105تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001395/05/07
80104تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001395/05/07
80044تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش23113,852,0001395/05/06
80043تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1325,800,000765,600,0001395/05/06
79959تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2808,700,0001395/05/04
79835تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش876,200,000539,400,0001395/05/04
79820تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش864,500,000387,000,0001395/05/04
79699تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001395/05/02
79672تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1063,633,000385,000,0001395/05/02
79670تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001395/05/02
79534تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395/04/30
79522تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1303,300,000429,000,0001395/04/30
Page top