جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84037تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن76150,000,0001395/06/14
84034تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن82110,000,0001395/06/14
84033تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره651,500,00010,000,0001395/06/14
83932تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1252,000,00060,000,0001395/06/13
83934تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن و اجاره102600,00055,000,0001395/06/13
83915تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1201,800,00035,000,0001395/06/13
83822تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره701,300,00025,000,0001395/06/11
83820تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره170کارشناسیکارشناسی1395/06/11
83819تهرانپیامبر شرقیآپارتمانرهن85130,000,0001395/06/11
83657تهراناشرف اصفهانی آپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/06/10
83656تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1251,600,00050,000,0001395/06/10
83654تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره741,200,00030,000,0001395/06/10
83622تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1,000کارشناسیکارشناسی1395/06/10
83623تهراناشرفی - فکوریآپارتمانفروش1494,700,000700,300,0001395/06/10
83621تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1007,000,0001395/06/10
83583تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00050,000,0001395/06/09
83579تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره701,300,00015,000,0001395/06/09
83577تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره842,000,00020,000,0001395/06/09
83575تهراناشرفی اصفهانیمستغلاترهن و اجاره10015,000,00050,000,0001395/06/09
83486تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره33کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83485تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00050,000,0001395/06/09
83416تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن250500,000,0001395/06/08
83415تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/06/08
82046تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن و اجاره1407,000,000140,000,0001395/06/07
83282تهراناشرفی - پونکآپارتمانرهن و اجاره1151,000,00050,000,0001395/06/07
83281تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1501,500,00050,000,0001395/06/07
83214تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001395/06/06
83198تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,000,000445,000,0001395/06/06
83197تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1286,000,000768,000,0001395/06/06
83189تهران اشرفی اصفهانیآپارتمانفروش776,000,000462,000,0001395/06/05
Page top