جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15794تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1003,900,000390,000,0001393/06/10
15687تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001393/06/09
15690تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش845,500,000462,000,0001393/06/09
15693تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش595,300,000312,000,0001393/06/09
15544تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001393/06/08
15517تهران اشرفي اصفهانیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001393/06/07
15341تهراناشرفی اصفهانی - خیابان 22 بهمنمستغلاتفروش44010,000,0005,500,000,0001393/05/21
14574تهراناشرفی اصفهانی - خیابان 22 بهمنآپارتمانفروش592,700,000220,000,0001392/11/27
14343تهرانخیابان اشرفی اصفهانیزمینفروش3,0006,000,00018,000,000,0001392/09/16
13964تهراناشرفی اصفهانی - خیابان مخابراتکلنگیفروش08,900,0002,937,000,0001392/05/31
14042تهراناشرفی اصفهانی - خیابان فکوریآپارتمانپیش فروش1465,500,000800,000,0001392/05/31
14009تهراناشرفی اصفهانی - خیابان مختاریآپارتمانفروش1104,000,000440,000,0001392/05/22
13911تهراناشرفی اصفهانی - خیابان شقایقآپارتمانفروش835,100,000423,000,0001392/04/16
13392تهراناشرفی اصفهانی - سیمون بولیوارآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001391/10/13
12866تهراناشرفی اصفهانی - ستارخانمغازهفروش1528,000,000420,000,0001391/09/08
12892تهراناشرفی اصفهانی - خ تيراژهآپارتمانفروش853,600,000306,000,0001391/06/15
12725تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش752,500,000187,000,0001391/05/21
12599تهراناشرفی اصفهانی - گلستانهاآپارتمانفروش1032,500,000257,500,0001391/05/20
12445تهرانخ 22 بهمنآپارتمانپیش فروش682,900,000200,000,0001391/04/05
12421تهرانپيامبر زمینفروش7628,000,0006,000,000,0001391/04/03
12422تهرانخ 22 بهمنزمینفروش2005,500,0001,100,000,0001391/04/03
12363تهراناشرفي اصفهانيآپارتمانفروش592,600,000152,000,0001391/03/31
12373تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش653,150,000204,000,0001391/03/31
12339تهراناشرفي اصفهانيآپارتمانفروش973,100,000310,000,0001391/03/29
Page top