املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17997تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,100,000246,000,0001393-06-24
17998تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1314,250,000556,750,0001393-06-24
17999تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش456,200,000279,000,0001393-06-24
18000تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393-06-24
18010تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش614,400,000268,400,0001393-06-24
18018تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,100,000246,000,0001393-06-24
17439تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,150,000522,750,0001393-06-22
17446تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش814,100,000332,100,0001393-06-22
17459تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش825,200,000426,400,0001393-06-22
17460تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش744,870,000360,000,0001393-06-22
17486تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش823,400,000278,800,0001393-06-22
17492تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش705,860,000410,000,0001393-06-22
17497تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش575,500,000313,500,0001393-06-22
17051تهراناشرفی - فکوریآپارتمانفروش794,450,000351,500,0001393-06-19
17204تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393-06-19
17205تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش555,300,000291,500,0001393-06-19
17206تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش654,400,000286,000,0001393-06-19
17207تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1,0005,500,0001393-06-19
17210تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001393-06-19
17211تهران35 متری گلستانمغازهفروش3027,000,000810,000,0001393-06-19
17212تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-06-19
17213تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393-06-19
17214تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش676,350,000425,000,0001393-06-19
17215تهرانباغ فیضآپارتمانفروش843,500,000294,000,0001393-06-19
16727تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش683,900,000265,200,0001393-06-17
16733تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393-06-17
16751تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,250,000295,000,0001393-06-17
16802تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1408,600,0001,200,000,0001393-06-17
16808تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001393-06-17
16833تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1925,750,0001,100,000,0001393-06-17
Page top