جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16243تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش456,100,000274,500,0001393/06/13
16228تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش785,700,000444,600,0001393/06/13
16215تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,840,000420,000,0001393/06/13
16210تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,300,000487,600,0001393/06/13
16074تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش604,250,000255,000,0001393/06/12
15848تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1063,773,585400,000,0001393/06/11
15854تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1025,200,000530,400,0001393/06/11
15936تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001393/06/11
15803تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,750,000285,000,0001393/06/10
15802تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001393/06/10
15814تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش753,293,333247,000,0001393/06/10
15807تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1064,300,000455,800,0001393/06/10
15799تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393/06/10
15794تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1003,900,000390,000,0001393/06/10
15687تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001393/06/09
15690تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش845,500,000462,000,0001393/06/09
15693تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش595,300,000312,000,0001393/06/09
15544تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001393/06/08
15517تهران اشرفي اصفهانیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001393/06/07
15341تهراناشرفی اصفهانی - خیابان 22 بهمنمستغلاتفروش44010,000,0005,500,000,0001393/05/21
14574تهراناشرفی اصفهانی - خیابان 22 بهمنآپارتمانفروش592,700,000220,000,0001392/11/27
14343تهرانخیابان اشرفی اصفهانیزمینفروش3,0006,000,00018,000,000,0001392/09/16
13964تهراناشرفی اصفهانی - خیابان مخابراتکلنگیفروش08,900,0002,937,000,0001392/05/31
14042تهراناشرفی اصفهانی - خیابان فکوریآپارتمانپیش فروش1465,500,000800,000,0001392/05/31
14009تهراناشرفی اصفهانی - خیابان مختاریآپارتمانفروش1104,000,000440,000,0001392/05/22
13911تهراناشرفی اصفهانی - خیابان شقایقآپارتمانفروش835,100,000423,000,0001392/04/16
13392تهراناشرفی اصفهانی - سیمون بولیوارآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001391/10/13
12866تهراناشرفی اصفهانی - ستارخانمغازهفروش1528,000,000420,000,0001391/09/08
12892تهراناشرفی اصفهانی - خ تيراژهآپارتمانفروش853,600,000306,000,0001391/06/15
12725تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش752,500,000187,000,0001391/05/21
Page top