جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85454تهراناشرفی - پونکآپارتمانرهن و اجاره752,100,00020,000,0001395/06/29
85349تهراناشرفی اضفهانیمغازهرهن و اجاره656,000,000200,000,0001395/06/28
85348تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن140280,000,0001395/06/28
85347تهرانمیرزاباباییاداریرهن141400,000,0001395/06/28
85252تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1315,500,000720,000,0001395/06/27
85253تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001395/06/27
85049تهراناشرفی - معینآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00040,000,0001395/06/24
85048تهراناشرفی اصفخانیاداریرهن و اجاره603,200,00015,000,0001395/06/24
85047تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانرهن و اجاره601,000,00030,000,0001395/06/24
84966تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره702,200,00020,000,0001395/06/23
84965تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره901,300,00030,000,0001395/06/23
84827تهراناشرفی - نیایشآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00050,000,0001395/06/21
84826تهراناشرفی - معینآپارتمانرهن و اجاره1502,400,000100,000,0001395/06/21
84765تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره721,600,00025,000,0001395/06/20
84764تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانرهن76130,000,0001395/06/20
84726تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1556,340,000990,000,0001395/06/20
84723تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش985,410,000530,000,0001395/06/20
84725تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش854,120,000350,000,0001395/06/20
84722تهرانناطق نوریآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395/06/20
84614تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره982,500,00020,000,0001395/06/18
84613تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره721,600,00025,000,0001395/06/18
84612تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن105145,000,0001395/06/18
84520تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن132220,000,0001395/06/17
84519تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1271,800,00075,000,0001395/06/17
84518تهراناشرفی - نیایشآپارتمانرهن168200,000,0001395/06/17
84370تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره781,300,00040,000,0001395/06/16
84173تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1001,700,00020,000,0001395/06/15
74415تهراناشرفی - نیایشمستغلاترهن1751,000,000,0001395/06/15
84172تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00050,000,0001395/06/15
84035تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن136110,000,0001395/06/14
Page top