جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17446تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش814,100,000332,100,0001393/06/22
17459تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش825,200,000426,400,0001393/06/22
17460تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش744,870,000360,000,0001393/06/22
17486تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش823,400,000278,800,0001393/06/22
17492تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش705,860,000410,000,0001393/06/22
17497تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش575,500,000313,500,0001393/06/22
17051تهراناشرفی - فکوریآپارتمانفروش794,450,000351,500,0001393/06/19
17204تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393/06/19
17205تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش555,300,000291,500,0001393/06/19
17206تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش654,400,000286,000,0001393/06/19
17207تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش1,0005,500,0001393/06/19
17210تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001393/06/19
17211تهران35 متری گلستانمغازهفروش3027,000,000810,000,0001393/06/19
17212تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/06/19
17213تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393/06/19
17214تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش676,350,000425,000,0001393/06/19
17215تهرانباغ فیضآپارتمانفروش843,500,000294,000,0001393/06/19
16727تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش683,900,000265,200,0001393/06/17
16733تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393/06/17
16751تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,250,000295,000,0001393/06/17
16802تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1408,600,0001,200,000,0001393/06/17
16808تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001393/06/17
16833تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1925,750,0001,100,000,0001393/06/17
16687تهران22 بهمنآپارتمانفروش825,500,000450,000,0001393/06/16
16467تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001393/06/15
16439تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001393/06/15
16423تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش944,800,000451,200,0001393/06/15
16269تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,600,000532,000,0001393/06/13
16259تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1335,800,000771,400,0001393/06/13
16244تهرانتیراژهآپارتمانفروش1384,650,000641,700,0001393/06/13
Page top