جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19490تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,300,000689,000,0001393/07/02
19135تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001393/07/01
19136تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001393/07/01
19137تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش524,570,000240,000,0001393/07/01
19138تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش78770,000600,000,0001393/07/01
19139تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش573,850,000219,450,0001393/07/01
19140تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش1347,000,000938,000,0001393/07/01
19141تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1506,000,000750,000,0001393/07/01
18921تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/06/30
18922تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001393/06/30
18923تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش614,262,295260,000,0001393/06/30
18924تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1155,700,000655,500,0001393/06/30
18925تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش823,300,000270,600,0001393/06/30
18926تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش11012,000,0001393/06/30
18927تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1534,000,000612,000,0001393/06/30
18928تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش734,657,534340,000,0001393/06/30
18606تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش744,200,000310,800,0001393/06/28
18607تهرانتیراژهآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393/06/28
18608تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش785,700,000444,600,0001393/06/28
18609تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش584,250,000245,000,0001393/06/28
18610تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001393/06/28
18611تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش685,800,000394,400,0001393/06/28
18612تهرانباغ فیض آپارتمانفروش655,000,000325,000,0001393/06/28
18613تهراناشرفی - اقبال پورآپارتمانفروش704,200,000294,000,0001393/06/28
18614تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001393/06/28
18615تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش573,850,000219,450,0001393/06/28
18616تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393/06/28
18617تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش665,000,000330,000,0001393/06/28
18428تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش22012,000,0002,640,000,0001393/06/27
18429تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش724,200,000302,400,0001393/06/27
Page top