جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22055تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش763,820,000290,000,0001393/07/26
22056تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1,00014,000,00014,000,000,0001393/07/26
22057تهرانشهرک نفت آپارتمانفروش1185,100,000600,000,0001393/07/26
22058تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1195,800,000690,200,0001393/07/26
22059تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1486,700,000991,600,0001393/07/26
22060تهرانباغ فیض - تیراژهآپارتمانفروش1134,700,000531,100,0001393/07/26
22061تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش703,300,000231,000,0001393/07/26
22062تهرانسیمون بولیوارمغازهفروش4025,000,000750,000,0001393/07/26
22063تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001393/07/26
22064تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش111کارشناسیکارشناسی1393/07/26
22065تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش1622,000,000352,000,0001393/07/26
22066تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش564,100,000229,600,0001393/07/26
22067تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,800,000533,600,0001393/07/26
21591تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش843,900,000320,000,0001393/07/22
21590تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش86400,000369,800,0001393/07/22
21592تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش774,300,000331,100,0001393/07/22
21593تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1125,000,000560,000,0001393/07/22
21594تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/07/22
21595تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش567,000,000392,000,0001393/07/22
21287تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش917,300,000664,300,0001393/07/19
21288تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/07/19
21289تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393/07/19
21290تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش1357,500,0001,012,500,0001393/07/19
21291تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1064,000,000424,000,0001393/07/19
21292تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش754,270,000320,000,0001393/07/19
21293تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش905,750,000517,500,0001393/07/19
21000تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001393/07/16
20850تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانمعاوضه855,500,000467,500,0001393/07/14
20708تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1325,800,000765,600,0001393/07/12
20709تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش704,575,000320,000,0001393/07/12
Page top