املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24137تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001393-08-15
24138تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1244,200,000520,800,0001393-08-15
23927تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش32610,500,0003,423,000,0001393-08-11
23928تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش853,700,000315,000,0001393-08-11
23929تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش775,800,000446,600,0001393-08-11
23518تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش744,460,000330,000,0001393-08-08
23519تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,900,000560,500,0001393-08-08
23520تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش875,450,000474,150,0001393-08-08
22694تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش764,600,000349,600,0001393-08-03
22695تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش576,250,000356,250,0001393-08-03
22710تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش484,770,000229,000,0001393-08-03
22737تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش954,700,000448,500,0001393-08-03
22756تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001393-08-03
22782تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش674,105,000275,000,0001393-08-03
22783تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش04,400,000415,800,0001393-08-03
22784تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1204,300,000516,000,0001393-08-03
22785تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-08-03
22787تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش673,600,000241,200,0001393-08-03
22288تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش753,826,667287,000,0001393-07-28
22289تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش564,300,000240,800,0001393-07-28
22290تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش765,500,000418,000,0001393-07-28
22304تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش654,500,000292,500,0001393-07-28
22347تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001393-07-28
22055تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش763,820,000290,000,0001393-07-26
22056تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1,00014,000,00014,000,000,0001393-07-26
22057تهرانشهرک نفت آپارتمانفروش1185,100,000600,000,0001393-07-26
22058تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1195,800,000690,200,0001393-07-26
22059تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1486,700,000991,600,0001393-07-26
22060تهرانباغ فیض - تیراژهآپارتمانفروش1134,700,000531,100,0001393-07-26
22061تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش703,300,000231,000,0001393-07-26
Page top