جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27587تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393-09-18
27603تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش525,000,000260,000,0001393-09-18
27219تهرانباغ فیضآپارتمانفروش593,720,000220,000,0001393-09-13
27222تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001393-09-13
26891تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001393-09-11
26892تهرانباغ فیضمغازهفروش1810,000,000190,000,0001393-09-11
26909تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش764,300,000326,800,0001393-09-11
26910تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش753,733,333280,000,0001393-09-11
26921تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش916,700,000609,700,0001393-09-11
26444تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393-09-08
26484تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش6506,500,0001393-09-08
26496تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش825,245,000430,000,0001393-09-08
26497تهراناشرفی - فکوریآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393-09-08
26503تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-09-08
26392تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش804,250,000340,000,0001393-09-03
25866تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش946,000,000564,000,0001393-08-28
25248تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001393-08-24
25333تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش76012,000,0005,124,000,0001393-08-24
24369تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-08-18
24391تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001393-08-18
24392تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش884,700,000413,600,0001393-08-18
24396تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش844,200,000352,800,0001393-08-18
24135تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393-08-15
24136تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش733,500,000255,500,0001393-08-15
24137تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001393-08-15
24138تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1244,200,000520,800,0001393-08-15
23927تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش32610,500,0003,423,000,0001393-08-11
23928تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش853,700,000315,000,0001393-08-11
23929تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش775,800,000446,600,0001393-08-11
23518تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش744,460,000330,000,0001393-08-08
Page top