جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25333تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش76012,000,0005,124,000,0001393/08/24
24369تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393/08/18
24391تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001393/08/18
24392تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش884,700,000413,600,0001393/08/18
24396تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش844,200,000352,800,0001393/08/18
24135تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393/08/15
24136تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش733,500,000255,500,0001393/08/15
24137تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001393/08/15
24138تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1244,200,000520,800,0001393/08/15
23927تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش32610,500,0003,423,000,0001393/08/11
23928تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش853,700,000315,000,0001393/08/11
23929تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش775,800,000446,600,0001393/08/11
23518تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش744,460,000330,000,0001393/08/08
23519تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,900,000560,500,0001393/08/08
23520تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش875,450,000474,150,0001393/08/08
22694تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش764,600,000349,600,0001393/08/03
22695تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش576,250,000356,250,0001393/08/03
22710تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش484,770,000229,000,0001393/08/03
22737تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش954,700,000448,500,0001393/08/03
22756تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001393/08/03
22782تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش674,105,000275,000,0001393/08/03
22783تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش04,400,000415,800,0001393/08/03
22784تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1204,300,000516,000,0001393/08/03
22785تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393/08/03
22787تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش673,600,000241,200,0001393/08/03
22288تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش753,826,667287,000,0001393/07/28
22289تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش564,300,000240,800,0001393/07/28
22290تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش765,500,000418,000,0001393/07/28
22304تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش654,500,000292,500,0001393/07/28
22347تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001393/07/28
Page top