جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30480تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001393/10/13
30106تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393/10/10
30108تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش1534,000,000612,000,0001393/10/10
30119تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش456,200,000279,000,0001393/10/10
30120تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1205,650,000678,000,0001393/10/10
30164تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش544,500,000243,000,0001393/10/10
29913تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001393/10/09
29928تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش3330,000,000990,000,0001393/10/09
29850تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1105,600,000616,000,0001393/10/08
29854تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1135,200,000587,600,0001393/10/08
29855تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001393/10/08
29876تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393/10/08
29877تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش625,000,000310,000,0001393/10/08
29260تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,100,000287,000,0001393/10/04
29307تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش934,750,000441,750,0001393/10/04
29095تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001393/10/03
29096تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001393/10/03
29110تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش814,500,000364,500,0001393/10/03
29162تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش774,200,000320,000,0001393/10/03
28670تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001393/09/29
28671تهرانباغ فیضآپارتمانفروش403,750,000150,000,0001393/09/29
28682تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001393/09/29
28694تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001393/09/29
28709تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001393/09/29
28815تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش675,000,000335,000,0001393/09/29
28816تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/09/29
28818تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,900,000637,200,0001393/09/29
28824تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393/09/29
28829تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش825,200,000426,400,0001393/09/29
28373تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش764,600,000350,000,0001393/09/26
Page top