جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31538تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش854,700,000399,500,0001393/10/22
31539تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش645,600,000358,400,0001393/10/22
31589تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش845,000,000420,000,0001393/10/22
31374تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/10/21
31375تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1175,300,000620,100,0001393/10/21
31389تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001393/10/21
31458تهراناشرفی - تیراژهکلنگیفروش20011,000,0002,200,000,0001393/10/21
31053تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش694,780,000330,000,0001393/10/18
31054تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش574,650,000265,000,0001393/10/18
31066تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش684,350,000295,800,0001393/10/18
31088تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393/10/18
30786تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش435,500,000236,500,0001393/10/16
30787تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش684,700,000320,000,0001393/10/16
30788تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1006,250,000625,000,0001393/10/16
30789تهرانباغ فیضآپارتمانفروش724,800,000345,600,0001393/10/16
30854تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش863,900,000335,000,0001393/10/16
30681تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش744,865,000360,000,0001393/10/15
30682تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش5035,000,0001,750,000,0001393/10/15
30683تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1034,800,000494,400,0001393/10/15
30726تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393/10/15
30429تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/10/14
30428تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1014,200,000424,200,0001393/10/13
30431تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش944,500,000423,000,0001393/10/13
30480تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001393/10/13
30106تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393/10/10
30108تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش1534,000,000612,000,0001393/10/10
30119تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش456,200,000279,000,0001393/10/10
30120تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1205,650,000678,000,0001393/10/10
30164تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش544,500,000243,000,0001393/10/10
29913تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001393/10/09
Page top