املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38738تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش1516,000,000240,000,0001394-01-19
38725تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش785,120,000400,000,0001394-01-19
38726تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,200,000294,000,0001394-01-19
38181تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش803,250,000260,000,0001394-01-18
38581تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001394-01-18
38580تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش624,300,000266,600,0001394-01-18
38579تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش753,900,000292,500,0001394-01-18
38469تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1054,100,000430,500,0001394-01-17
38334تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش58کارشناسیکارشناسی1394-01-16
38339تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش686,030,000410,000,0001394-01-16
38397تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش95کارشناسیکارشناسی1394-01-16
38273تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش2817,000,000476,000,0001394-01-15
38295تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1274,500,000571,500,0001394-01-15
38178تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001393-12-26
38179تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش1254,000,000500,000,0001393-12-26
38180تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001393-12-26
38177تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001393-12-26
38093تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش724,030,000290,000,0001393-12-25
38090تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش555,200,000286,000,0001393-12-25
38089تهراناشرف اصفهانیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393-12-25
38088تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش875,500,000478,500,0001393-12-25
38087تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1155,300,000609,500,0001393-12-25
37986تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1155,300,000609,500,0001393-12-23
37990تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش885,850,000514,800,0001393-12-23
38003تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش724,030,000290,000,0001393-12-23
38004تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش8510,000,000620,000,0001393-12-23
37961تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1104,900,000539,000,0001393-12-20
37964تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1104,900,000539,000,0001393-12-20
37795تهراناشرفی - 22 بهمنکلنگیفروش1708,500,0001,717,000,0001393-12-19
37796تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش1318,000,0001,048,000,0001393-12-19
Page top