جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32808تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001393/11/04
32826تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1083,700,000399,600,0001393/11/04
32250تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,950,000476,000,0001393/10/29
32266تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393/10/29
32101تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش845,000,000420,000,0001393/10/27
32112تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1064,000,000424,000,0001393/10/27
31845تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش743,900,000288,600,0001393/10/24
31801تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش834,900,000406,700,0001393/10/24
31772تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش633,500,000220,500,0001393/10/24
31770تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393/10/24
31523تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش965,350,000513,600,0001393/10/22
31524تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش584,090,000237,220,0001393/10/22
31538تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش854,700,000399,500,0001393/10/22
31539تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش645,600,000358,400,0001393/10/22
31589تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش845,000,000420,000,0001393/10/22
31374تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/10/21
31375تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1175,300,000620,100,0001393/10/21
31389تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001393/10/21
31458تهراناشرفی - تیراژهکلنگیفروش20011,000,0002,200,000,0001393/10/21
31053تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش694,780,000330,000,0001393/10/18
31054تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش574,650,000265,000,0001393/10/18
31066تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش684,350,000295,800,0001393/10/18
31088تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393/10/18
30786تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش435,500,000236,500,0001393/10/16
30787تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش684,700,000320,000,0001393/10/16
30788تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1006,250,000625,000,0001393/10/16
30789تهرانباغ فیضآپارتمانفروش724,800,000345,600,0001393/10/16
30854تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش863,900,000335,000,0001393/10/16
30681تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش744,865,000360,000,0001393/10/15
30682تهراناشرفی اصفهانیمغازهفروش5035,000,0001,750,000,0001393/10/15
Page top