جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37406تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش654,380,000285,000,0001393/12/14
37408تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1357,700,0001,039,500,0001393/12/14
37194تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1315,500,000720,500,0001393/12/13
37195تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش694,490,000310,000,0001393/12/13
36970تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393/12/11
36971تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1055,700,000598,500,0001393/12/11
36708تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش37511,000,0004,125,000,0001393/12/07
36709تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,100,000484,500,0001393/12/07
36315تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش915,500,000500,500,0001393/12/05
36316تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001393/12/05
36059تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,300,000689,000,0001393/12/02
36060تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1393/12/02
35818تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش654,770,000310,000,0001393/11/30
35819تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش813,950,000320,000,0001393/11/30
35354تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1355,400,000729,000,0001393/11/26
35355تهرانباغ فیضآپارتمانفروش884,900,000431,200,0001393/11/26
31771تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2579,500,0002,441,500,0001393/11/12
33792تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001393/11/12
33800تهراناشرفی - باهنرکلنگیفروش2,10010,000,00021,000,000,0001393/11/12
33520تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش864,500,000387,000,0001393/11/08
33521تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001393/11/08
33102تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش684,600,000312,800,0001393/11/06
33113تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش735,000,000365,000,0001393/11/06
32952تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش783,900,000304,200,0001393/11/05
32953تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001393/11/05
32808تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001393/11/04
32826تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1083,700,000399,600,0001393/11/04
32250تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,950,000476,000,0001393/10/29
32266تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393/10/29
32101تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش845,000,000420,000,0001393/10/27
Page top