جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87547تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1252,400,00060,000,0001395/07/26
87546تهراناشرفی صفهانیآپارتمانرهن116200,000,0001395/07/26
87473تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش855,900,000501,500,0001395/07/26
87387تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن و اجاره671,100,00025,000,0001395/07/25
87281تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001395/07/24
87280تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش977,100,000680,000,0001395/07/24
87185تهراناشرفی - باهنرآپارتمانرهن و اجاره1401,000,00070,000,0001395/07/19
87067تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره531,200,00015,000,0001395/07/18
86989تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش783,900,000304,000,0001395/07/17
86992تهرانناطق نوریآپارتمانفروش614,800,000292,800,0001395/07/17
86991تهرانناطق نوریآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001395/07/17
86861تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/15
86765تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره65600,000250,000,0001395/07/14
86494تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره70900,00050,000,0001395/07/11
86495تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن122110,000,0001395/07/11
86404تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش835,600,000464,800,0001395/07/10
86403تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001395/07/10
86402تهراناشرفی - فکوریآپارتمانفروش895,300,000471,700,0001395/07/10
86401تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش657,000,000455,000,0001395/07/10
86187تهراناشرفی - باهنرآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00030,000,0001395/07/06
86127تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش835,600,000464,800,0001395/07/06
86126تهراناشرف - باهنرآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001395/07/06
86021تهراناقبال پورآپارتمانرهن و اجاره651,800,00020,000,0001395/07/05
85872تهراناشرفی - پونکآپارتمانرهن93120,000,0001395/07/04
85871تهراناشرفی - پونکاداریرهن و اجاره853,000,000100,000,0001395/07/04
85870تهراناقبال پورآپارتمانرهن و اجاره1201,200,00060,000,0001395/07/04
85845تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش165کارشناسیکارشناسی1395/07/04
85844تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش885,900,000519,200,0001395/07/04
85867تهران35 متری گلستانآپارتمانرهن و اجاره74750,00060,000,0001395/07/04
85869تهراناشرفی - نیایشاداریرهن142250,000,0001395/07/04
Page top