جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41658تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش784,100,000319,800,0001394/02/22
41659تهرانسیمون بولیوارمستغلاتفروش5806,100,000353,800,0001394/02/22
41665تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش18510,000,000900,000,0001394/02/22
41669تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش873,900,000339,300,0001394/02/22
41304تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش613,770,000230,000,0001394/02/20
41305تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش754,100,000307,500,0001394/02/20
41306تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1325,800,000765,600,0001394/02/20
41335تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش813,642,000295,000,0001394/02/20
41095تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش614,750,000290,000,0001394/02/17
41096تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش966,300,000604,800,0001394/02/17
41097تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001394/02/17
41105تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394/02/17
40894تهرانسیمون بولیوارمستغلاتفروش2309,500,0001,995,000,0001394/02/15
40895تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش824,500,000396,000,0001394/02/15
40898تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,200,000374,400,0001394/02/15
40911تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش7167,500,0005,370,000,0001394/02/15
40658تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش703,950,000276,500,0001394/02/13
40659تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394/02/13
40660تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001394/02/13
40661تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش845,400,000453,600,0001394/02/13
40462تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,600,000515,200,0001394/02/09
40463تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,000,000360,000,0001394/02/09
40464تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394/02/09
40300تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1013,415,000345,000,0001394/02/07
40301تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش675,200,000348,400,0001394/02/07
40302تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش995,100,000280,500,0001394/02/07
40303تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1404,100,000574,000,0001394/02/07
40098تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1,3969,410,00040,000,000,0001394/02/05
40099تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش783,500,000273,000,0001394/02/05
40103تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394/02/05
Page top