املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56586تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001394-07-11
56616تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش756,900,000517,500,0001394-07-11
56386تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394-07-08
56387تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1033,800,000391,400,0001394-07-08
56388تهرانتیراژهآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001394-07-08
55894تهرانشهرک نفتکلنگیفروش33011,000,0002,200,000,0001394-07-04
55895تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1757,500,0001394-07-04
55896تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1134,424,000500,000,0001394-07-04
55897تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394-07-04
55386تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش4106,097,0002,500,000,0001394-06-28
55387تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1284,500,000576,000,0001394-06-28
55389تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1386,700,000924,600,0001394-06-28
54541تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1456,700,000971,500,0001394-06-21
54542تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1563,800,000592,800,0001394-06-21
54543تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001394-06-21
53733تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1306,400,000832,000,0001394-06-14
53734تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1064,622,000490,000,0001394-06-14
53735تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1034,200,000432,600,0001394-06-14
53272تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش1005,500,000825,000,0001394-06-09
53273تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-06-09
53274تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394-06-09
52862تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1266,200,000781,200,0001394-06-07
52870تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش713,600,000255,600,0001394-06-07
52768تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1376,600,000904,200,0001394-06-05
52782تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش916,800,000618,800,0001394-06-05
52325تهراناشرفی - تیراژهکلنگیفروش44011,000,0001394-06-02
52326تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش925,200,000478,400,0001394-06-02
52012تهراناشرفیآپارتمانپیش فروش1254,900,000612,000,0001394-05-31
52021تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش915,500,000500,500,0001394-05-31
52045تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش826,500,000533,000,0001394-05-31
Page top