جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47387تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1014,700,000474,700,0001394/04/13
47388تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1555,000,000775,000,0001394/04/13
47146تهراناشرفی - تیراژهمستغلاتفروش6506,100,0001394/04/10
47147تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1055,600,000588,000,0001394/04/10
47148تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش896,200,000551,800,0001394/04/10
47013تهرانسیمون بولیوارمستغلاتفروش842,700,000226,800,0001394/04/08
47014تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/04/08
47015تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش805,600,000448,000,0001394/04/08
46898تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001394/04/07
46899تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش655,100,000331,500,0001394/04/07
46900تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش736,500,000474,500,0001394/04/07
46903تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش824,150,000340,300,0001394/04/07
46904تهراناشرفی - حکیمآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/04/07
46905تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش695,450,000376,000,0001394/04/07
45642تهران35 متری گلستانآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/03/30
45659تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,710,000400,000,0001394/03/30
45667تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش775,100,000413,100,0001394/03/30
45014تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394/03/24
45015تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1274,700,000596,900,0001394/03/24
45016تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1054,200,000441,000,0001394/03/24
45026تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش825,605,000460,000,0001394/03/24
45033تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001394/03/24
43964تهرانحصارکآپارتمانفروش602,000,000120,000,0001394/03/21
44766تهراناشرفی - زارعمستغلاتفروش83011,330,0005,200,000,0001394/03/20
44540تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش112کارشناسیکارشناسی1394/03/19
44541تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش724,400,000316,800,0001394/03/19
44548تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش885,900,000519,200,0001394/03/19
44552تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش924,800,000441,600,0001394/03/19
43963تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1406,800,000952,000,0001394/03/11
43970تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش783,750,000290,000,0001394/03/11
Page top