جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61111تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش2145,200,0001,112,800,0001394-08-28
61143تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1005,100,000510,000,0001394-08-28
60831تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1,3979,411,00040,000,000,0001394-08-26
60832تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001394-08-26
60851تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1144,600,000524,400,0001394-08-26
60507تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش1143,800,000433,000,0001394-08-24
60531تهراناشرفی اصفهانی تجاریفروش1217,000,000204,000,0001394-08-24
60495تهراناشرفی اصفهانی مغازهفروش1217,000,000204,000,0001394-08-23
60330تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1025,500,000561,000,0001394-08-21
60331تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1456,068,000880,000,0001394-08-21
60332تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001394-08-21
59892تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1575,000,000785,000,0001394-08-18
59891تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1365,000,000680,000,0001394-08-18
59643تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1136,300,000711,900,0001394-08-16
59644تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1324,000,000528,000,0001394-08-16
59669تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1295,500,000709,500,0001394-08-16
59335تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش3459,198,0001,950,000,0001394-08-12
59336تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1328,100,0001,069,200,0001394-08-12
59358تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394-08-12
59101تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش774,250,000327,250,0001394-08-10
59129تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش34013,333,0003,000,000,0001394-08-10
59206تهران22 بهمنآپارتمانفروش514,350,000220,000,0001394-08-10
58587تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1335,400,000718,200,0001394-08-03
58329تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394-07-29
58366تهراناشرفی اصفهانی آپارتمانفروش1075,200,0005,617,500,0001394-07-29
58076تهراناشرفی - باهنرکلنگیفروش2149,500,0001,995,000,0001394-07-27
58110تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1064,500,000477,000,0001394-07-27
57946تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394-07-26
57815تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1308,500,0001,717,000,0001394-07-25
57816تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1013,500,000353,500,0001394-07-25
Page top