املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68144تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,200,000465,000,0001394-11-17
67853تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش32411,000,0002,706,000,0001394-11-13
67857تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1254,500,000562,500,0001394-11-13
67530تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-11-10
67531تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش45010,000,0003,400,000,0001394-11-10
67542تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-11-10
67408تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,300,000787,500,0001394-11-08
67409تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1337,000,000931,000,0001394-11-08
67428تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394-11-08
67119تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1404,700,000658,000,0001394-11-06
67120تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1224,400,000536,800,0001394-11-06
67148تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001394-11-06
66855تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1406,300,000630,000,0001394-11-04
66885تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش873,908,000340,000,0001394-11-04
66614تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1036,400,000659,200,0001394-11-01
66615تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,000,000480,000,0001394-11-01
66677تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش15210,000,0001,520,000,0001394-11-01
66658تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1275,300,000637,100,0001394-11-01
66659تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1244,500,000558,000,0001394-11-01
66660تهرانشهرک هماکلنگیفروش3727,526,0002,800,000,0001394-11-01
66672تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1156,300,000346,500,0001394-11-01
66463تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394-10-27
66439تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1725,200,000894,400,0001394-10-27
66440تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش956,800,000646,000,0001394-10-27
66084تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1274,000,000508,000,0001394-10-23
66110تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1144,300,000490,200,0001394-10-23
65917تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش27011,000,0002,200,000,0001394-10-22
65918تهرانشهرک هماکلنگیفروش24013,983,0003,300,000,0001394-10-22
65702تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش80010,000,0004,570,000,0001394-10-19
65703تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1444,200,000604,800,0001394-10-19
Page top