جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59891تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1365,000,000680,000,0001394/08/18
59643تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1136,300,000711,900,0001394/08/16
59644تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1324,000,000528,000,0001394/08/16
59669تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1295,500,000709,500,0001394/08/16
59335تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش3459,198,0001,950,000,0001394/08/12
59336تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1328,100,0001,069,200,0001394/08/12
59358تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394/08/12
59101تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش774,250,000327,250,0001394/08/10
59129تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش34013,333,0003,000,000,0001394/08/10
59206تهران22 بهمنآپارتمانفروش514,350,000220,000,0001394/08/10
58587تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1335,400,000718,200,0001394/08/03
58329تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394/07/29
58366تهراناشرفی اصفهانی آپارتمانفروش1075,200,0005,617,500,0001394/07/29
58076تهراناشرفی - باهنرکلنگیفروش2149,500,0001,995,000,0001394/07/27
58110تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1064,500,000477,000,0001394/07/27
57946تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394/07/26
57815تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1308,500,0001,717,000,0001394/07/25
57816تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1013,500,000353,500,0001394/07/25
57374تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1705,000,000850,000,0001394/07/20
57379تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394/07/20
57084تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش6406,250,0004,000,000,0001394/07/16
57091تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/07/16
56783تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394/07/13
56784تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش723,900,000280,000,0001394/07/13
56785تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1555,000,000775,000,0001394/07/13
56810تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش132575,000759,000,0001394/07/13
56588تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1214,900,000592,900,0001394/07/11
56586تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001394/07/11
56616تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش756,900,000517,500,0001394/07/11
56386تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1085,200,000561,600,0001394/07/08
Page top