جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62049تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1527,500,0001,140,000,0001394/09/09
61860تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش814,200,000340,200,0001394/09/07
61670تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394/09/04
61678تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1365,200,000707,200,0001394/09/04
61683تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1858,500,0001,572,000,0001394/09/04
61412تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394/09/02
61413تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1325,900,000780,000,0001394/09/02
61431تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1236,500,000800,000,0001394/09/02
61436تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش4,10013,500,00067,500,000,0001394/09/02
61248تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش3,5006,500,0001394/08/30
61249تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1134,100,000463,300,0001394/08/30
61258تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394/08/30
61110تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001394/08/28
61111تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش2145,200,0001,112,800,0001394/08/28
61143تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1005,100,000510,000,0001394/08/28
60831تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش1,3979,411,00040,000,000,0001394/08/26
60832تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001394/08/26
60851تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1144,600,000524,400,0001394/08/26
60507تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش1143,800,000433,000,0001394/08/24
60531تهراناشرفی اصفهانی تجاریفروش1217,000,000204,000,0001394/08/24
60495تهراناشرفی اصفهانی مغازهفروش1217,000,000204,000,0001394/08/23
60330تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1025,500,000561,000,0001394/08/21
60331تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1456,068,000880,000,0001394/08/21
60332تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001394/08/21
59892تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1575,000,000785,000,0001394/08/18
59891تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1365,000,000680,000,0001394/08/18
59643تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1136,300,000711,900,0001394/08/16
59644تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1324,000,000528,000,0001394/08/16
59669تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1295,500,000709,500,0001394/08/16
59335تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش3459,198,0001,950,000,0001394/08/12
Page top