املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اشرفی اصفهانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69442تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش994,500,000445,500,0001394-12-01
69323تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش803,625,000290,000,0001394-11-29
69324تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش923,846,000250,000,0001394-11-29
69352تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,200,000775,000,0001394-11-29
68953تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-11-26
68954تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394-11-26
68955تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001394-11-26
68984تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001394-11-26
68942تهرانپیامبرمرکزیآپارتمانفروش2,5004,700,000286,700,0001394-11-25
68943تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001394-11-25
68754تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-11-24
68585تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1254,800,000532,800,0001394-11-21
68342تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش824,800,000393,600,0001394-11-19
68322تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش813,457,000280,000,0001394-11-19
68320تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1607,600,0001,216,000,0001394-11-19
68321تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش945,851,000550,000,0001394-11-19
68133تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,850,000631,800,0001394-11-17
68134تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1114,800,000532,800,0001394-11-17
68144تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش895,200,000465,000,0001394-11-17
67853تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش32411,000,0002,706,000,0001394-11-13
67857تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1254,500,000562,500,0001394-11-13
67530تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-11-10
67531تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش45010,000,0003,400,000,0001394-11-10
67542تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-11-10
67408تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1256,300,000787,500,0001394-11-08
67409تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1337,000,000931,000,0001394-11-08
67428تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001394-11-08
67119تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1404,700,000658,000,0001394-11-06
67120تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1224,400,000536,800,0001394-11-06
67148تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001394-11-06
Page top