املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87190تهرانآیت الله کاشانیمستغلاترهن و اجاره270کارشناسیکارشناسی1395/07/19
87069تهرانکاشانی - اباذرمغازهرهن و اجاره1208,500,000170,000,0001395/07/18
87000تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1805,300,000954,000,0001395/07/17
87001تهرانورزی جنوبیآپارتمانفروش1204,800,000576,000,0001395/07/17
86999تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش596,200,000365,800,0001395/07/17
86865تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانرهن و اجاره170500,000160,000,0001395/07/15
86864تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن و اجاره62600,00030,000,0001395/07/15
86749تهرانکاشانیمستغلاترهن6801,600,0001395/07/14
86758تهرانکاشانی - بهناممستغلاترهن300500,000,0001395/07/14
86748تهرانکاشانی - ستاریاداریرهن و اجاره9026,500,00040,000,0001395/07/14
86636تهرانکاشانیاداریرهن و اجاره642,100,00025,000,0001395/07/13
86410تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001395/07/10
86409تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1437,200,0001,029,600,0001395/07/10
86334تهرانکاشانی - عقیلآپارتمانرهن و اجاره911,600,00050,000,0001395/07/08
86195تهرانبلوار اباذرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00025,000,0001395/07/06
86194تهرانکاشانی - بهناماداریرهن و اجاره1004,000,00050,000,0001395/07/06
86193تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن و اجاره842,000,00030,000,0001395/07/06
86136تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش655,600,000364,000,0001395/07/06
86024تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانرهن و اجاره80کارشناسیکارشناسی1395/07/05
85877تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانرهن و اجاره1172,500,00060,000,0001395/07/04
85853تهرانپیامبر شرقیمستغلاتفروش4206,500,0001395/07/04
85852تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1085,400,000583,500,0001395/07/04
85851تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش595,600,000330,000,0001395/07/04
85876تهران200 دستگاهآپارتمانرهن و اجاره961,500,00050,000,0001395/07/04
85557تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش24711,500,0002,840,500,0001395/06/31
85556تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/06/31
85257تهرانبلوار اباذرآپارتمانفروش974,900,000475,300,0001395/06/27
84729تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش863,900,000335,500,0001395/06/20
83616تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001395/06/10
83615تهرانحسن آبادآپارتمانفروش1809,444,0001,700,000,0001395/06/10
Page top