املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18011تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1827,500,0001,365,000,0001393-06-24
18013تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393-06-24
18014تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001393-06-24
17429تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393-06-22
17496تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش808,750,000700,000,0001393-06-22
17181تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1036,700,000690,100,0001393-06-19
17187تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1166,400,000742,400,0001393-06-19
17190تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1125,100,000571,200,0001393-06-19
17191تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش883,150,000277,000,0001393-06-19
17192تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش28510,500,0002,992,500,0001393-06-19
17194تهرانستاری جنوب مغازهفروش7619,000,0001,444,000,0001393-06-19
17195تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش794,500,000355,500,0001393-06-19
17201تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1375,700,000780,900,0001393-06-19
17202تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,600,000460,000,0001393-06-19
16898تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001393-06-18
16901تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش814,350,000350,000,0001393-06-18
16902تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001393-06-18
16905تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393-06-18
16720تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش534,716,981250,000,0001393-06-17
16721تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393-06-17
16732تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393-06-17
16749تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393-06-17
16777تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش1928,000,0001,536,000,0001393-06-17
16800تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-06-17
16471تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش615,000,000305,000,0001393-06-15
16424تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1705,200,000884,000,0001393-06-15
16088تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393-06-12
16071تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش574,500,000256,500,0001393-06-12
16060تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001393-06-12
16054تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1254,720,000590,000,0001393-06-12
Page top