املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65698تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1355,250,000708,750,0001394-10-19
65699تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش98013,000,0006,240,000,0001394-10-19
65706تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1175,300,000620,000,0001394-10-19
65211تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1125,700,000638,400,0001394-10-14
65235تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش734,600,000335,800,0001394-10-14
64963تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش23010,000,0002,300,000,0001394-10-12
64987تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1784,300,000765,400,0001394-10-12
64999تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش1,23613,000,0008,125,000,0001394-10-12
64695تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتمعاوضه2,6907,000,00018,830,000,0001394-10-09
64727تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1095,200,000566,800,0001394-10-09
64542تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394-10-07
64561تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش120640,000,0001394-10-07
64327تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001394-10-05
64328تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1071,700,934182,000,0001394-10-05
64347تهرانبلوار تعاونکلنگیفروش7368,500,0003,255,500,0001394-10-05
63950تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش1,35518,000,00014,850,000,0001394-10-01
63949تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1704,700,000799,000,0001394-10-01
63960تهرانشقایق شمالیآپارتمانفروش823,500,000287,000,0001394-10-01
63639تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1406,200,000868,000,0001394-09-29
63672تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1104,100,000451,000,0001394-09-29
63380تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001394-09-26
63415تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1885,000,000940,000,0001394-09-26
63104تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394-09-24
63105تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1266,500,000819,000,0001394-09-24
63121تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1184,000,000472,000,0001394-09-24
62831تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1574,500,000706,500,0001394-09-22
62832تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1394-09-22
62592تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1254,300,000537,500,0001394-09-17
62593تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش42010,500,0003,150,000,0001394-09-17
62619تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394-09-17
Page top