جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61137تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1674,800,000801,600,0001394/08/28
60830تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1074,158,000445,000,0001394/08/26
60601تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش754,666,667350,000,0001394/08/25
60602تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394/08/25
60326تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1415,000,000705,000,0001394/08/21
60327تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1074,300,000460,100,0001394/08/21
60349تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش783,600,000280,800,0001394/08/21
59889تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1437,342,0001,050,000,0001394/08/18
59888تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001394/08/18
59667تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1302,770,000250,000,0001394/08/16
59332تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1686,000,0001,008,000,0001394/08/12
59098تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش21411,000,0002,354,000,0001394/08/10
59127تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1345,600,000750,400,0001394/08/10
59093تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394/08/09
58842تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش983,800,000372,400,0001394/08/06
58861تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1156,200,000713,000,0001394/08/06
58326تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/07/29
58070تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش954,200,000399,000,0001394/07/27
58071تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش945,319,000500,000,0001394/07/27
58074تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2609,600,0002,496,000,0001394/07/27
58104تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش945,319,000500,000,0001394/07/27
58107تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394/07/27
58128تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش2084,700,000977,600,0001394/07/27
57972تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1315,000,000655,000,0001394/07/26
57812تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2316,200,0001,432,200,0001394/07/25
57813تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1053,809,000400,000,0001394/07/25
57932تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1394/07/25
57762تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1025,300,000540,600,0001394/07/23
57763تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش723,700,000266,400,0001394/07/23
57764تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2316,200,0001394/07/23
Page top