املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68313تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش785,192,000405,000,0001394-11-19
68314تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001394-11-19
68315تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش923,200,000294,400,0001394-11-19
68132تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1865,500,0001,023,000,0001394-11-17
68142تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1174,300,000503,100,0001394-11-17
67841تهرانبلوار تعاونکلنگیفروش69610,000,0003,840,000,0001394-11-13
67842تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001394-11-13
67851تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1525,000,000760,000,0001394-11-13
67528تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1205,400,000648,000,0001394-11-10
67541تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1176,500,000760,500,0001394-11-10
67404تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1313,400,000445,400,0001394-11-08
67405تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1605,600,000896,000,0001394-11-08
67427تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1458,275,0001,200,000,0001394-11-08
67116تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش985,600,000548,800,0001394-11-06
67137تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش893,650,000324,850,0001394-11-06
66853تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394-11-04
66884تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش683,235,000220,000,0001394-11-04
66610تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394-11-01
66611تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-11-01
66637تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1093,669,000400,000,0001394-11-01
66654تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1105,400,000594,000,0001394-11-01
66655تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش1,3758,800,00012,100,000,0001394-11-01
66670تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001394-11-01
66673تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394-11-01
66461تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1374,500,000616,500,0001394-10-27
66435تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1444,800,000691,200,0001394-10-27
66436تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش95کارشناسیکارشناسی1394-10-27
66078تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش736,300,000459,900,0001394-10-23
66081تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1086,200,000669,600,0001394-10-23
66109تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1104,000,000440,000,0001394-10-23
Page top