جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66610تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394/11/01
66611تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394/11/01
66637تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1093,669,000400,000,0001394/11/01
66654تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1105,400,000594,000,0001394/11/01
66655تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش1,3758,800,00012,100,000,0001394/11/01
66670تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001394/11/01
66673تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394/11/01
66461تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1374,500,000616,500,0001394/10/27
66435تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1444,800,000691,200,0001394/10/27
66436تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش95کارشناسیکارشناسی1394/10/27
66078تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش736,300,000459,900,0001394/10/23
66081تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1086,200,000669,600,0001394/10/23
66109تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1104,000,000440,000,0001394/10/23
65914تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394/10/22
65926تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1323,700,000488,400,0001394/10/22
58843تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانپیش فروش1502,600,000390,000,0001394/10/20
65698تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1355,250,000708,750,0001394/10/19
65699تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش98013,000,0006,240,000,0001394/10/19
65706تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1175,300,000620,000,0001394/10/19
65211تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1125,700,000638,400,0001394/10/14
65235تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش734,600,000335,800,0001394/10/14
64963تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش23010,000,0002,300,000,0001394/10/12
64987تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1784,300,000765,400,0001394/10/12
64999تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش1,23613,000,0008,125,000,0001394/10/12
64695تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتمعاوضه2,6907,000,00018,830,000,0001394/10/09
64727تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1095,200,000566,800,0001394/10/09
64542تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394/10/07
64561تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش120640,000,0001394/10/07
64327تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001394/10/05
64328تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1071,700,934182,000,0001394/10/05
Page top