جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
70164تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1704,000,000680,000,0001394-12-09
70186تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1325,151,000680,000,0001394-12-09
70197تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394-12-09
69933تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-12-05
69934تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001394-12-05
69957تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش934,600,000427,800,0001394-12-05
69633تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1675,300,000885,100,0001394-12-03
69729تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001394-12-03
69420تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69419تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-12-01
69440تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش994,900,000485,100,0001394-12-01
69321تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش765,900,000448,400,0001394-11-29
69322تهرانشهر زیباآپارتمانفروش802,750,000220,000,0001394-11-29
68951تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1245,600,000694,400,0001394-11-26
68952تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش11511,000,0001394-11-26
68982تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001394-11-26
68741تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش584,397,000255,000,0001394-11-24
68583تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2094,200,0001394-11-21
68607تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1354,375,000350,000,0001394-11-21
68340تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش624,838,000300,000,0001394-11-19
68313تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش785,192,000405,000,0001394-11-19
68314تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001394-11-19
68315تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش923,200,000294,400,0001394-11-19
68132تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1865,500,0001,023,000,0001394-11-17
68142تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1174,300,000503,100,0001394-11-17
67841تهرانبلوار تعاونکلنگیفروش69610,000,0003,840,000,0001394-11-13
67842تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001394-11-13
67851تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1525,000,000760,000,0001394-11-13
67528تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1205,400,000648,000,0001394-11-10
67541تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1176,500,000760,500,0001394-11-10
Page top