جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68952تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش11511,000,0001394/11/26
68982تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001394/11/26
68741تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش584,397,000255,000,0001394/11/24
68583تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2094,200,0001394/11/21
68607تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1354,375,000350,000,0001394/11/21
68340تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش624,838,000300,000,0001394/11/19
68313تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش785,192,000405,000,0001394/11/19
68314تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001394/11/19
68315تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش923,200,000294,400,0001394/11/19
68132تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1865,500,0001,023,000,0001394/11/17
68142تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1174,300,000503,100,0001394/11/17
67841تهرانبلوار تعاونکلنگیفروش69610,000,0003,840,000,0001394/11/13
67842تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001394/11/13
67851تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1525,000,000760,000,0001394/11/13
67528تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1205,400,000648,000,0001394/11/10
67541تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1176,500,000760,500,0001394/11/10
67404تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1313,400,000445,400,0001394/11/08
67405تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1605,600,000896,000,0001394/11/08
67427تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1458,275,0001,200,000,0001394/11/08
67116تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش985,600,000548,800,0001394/11/06
67137تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش893,650,000324,850,0001394/11/06
66853تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394/11/04
66884تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش683,235,000220,000,0001394/11/04
66610تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394/11/01
66611تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394/11/01
66637تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1093,669,000400,000,0001394/11/01
66654تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1105,400,000594,000,0001394/11/01
66655تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش1,3758,800,00012,100,000,0001394/11/01
66670تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1275,700,000723,900,0001394/11/01
66673تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001394/11/01
Page top