جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78161تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1705,000,000850,000,0001395-04-20
75613تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1504,000,000600,000,0001395-03-16
75189تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش14011,500,0001395-03-10
75212تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش885,800,000510,400,0001395-03-10
74686تهرانکاشانی - ابوذراداریفروش11209,000,0001395-02-25
74247تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395-02-14
74107تهرانکاشانی - کیهان آپارتمانفروش1884,600,000864,800,0001395-02-13
73661تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش855,700,000485,000,0001395-02-08
73687تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1105,400,000594,000,0001395-02-08
73506تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1116,500,000721,500,0001395-02-07
73403تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001395-02-06
73102تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1105,400,000594,000,0001395-02-04
72983تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش883,900,000343,200,0001395-02-01
72996تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001395-02-01
73001تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001395-02-01
72692تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1704,852,000825,000,0001395-01-30
72723تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001395-01-30
72576تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395-01-29
72593تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش775,100,000392,700,0001395-01-29
72316تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2639,200,0002,149,600,0001395-01-25
72182تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001395-01-24
72200تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1404,200,000588,000,0001395-01-24
71880تهرانپیامبر شرقی آپارتمانفروش906,300,000567,000,0001395-01-22
71766تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2609,200,0001395-01-21
68316تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش923,200,000294,400,0001395-01-18
71375تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395-01-15
71286تهرانشقایق شمالیآپارتمانفروش674,480,000300,000,0001395-01-14
71121تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش1246,200,000768,800,0001394-12-22
70682تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1074,800,000513,600,0001394-12-15
70382تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش844,762,000400,000,0001394-12-11
Page top