جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72983تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش883,900,000343,200,0001395/02/01
72996تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001395/02/01
73001تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001395/02/01
72692تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1704,852,000825,000,0001395/01/30
72723تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001395/01/30
72576تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395/01/29
72593تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش775,100,000392,700,0001395/01/29
72316تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2639,200,0002,149,600,0001395/01/25
72182تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001395/01/24
72200تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1404,200,000588,000,0001395/01/24
71880تهرانپیامبر شرقی آپارتمانفروش906,300,000567,000,0001395/01/22
71766تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2609,200,0001395/01/21
68316تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش923,200,000294,400,0001395/01/18
71375تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395/01/15
71286تهرانشقایق شمالیآپارتمانفروش674,480,000300,000,0001395/01/14
71121تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش1246,200,000768,800,0001394/12/22
70682تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1074,800,000513,600,0001394/12/15
70382تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش844,762,000400,000,0001394/12/11
70164تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1704,000,000680,000,0001394/12/09
70186تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1325,151,000680,000,0001394/12/09
70197تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394/12/09
69933تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394/12/05
69934تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001394/12/05
69957تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش934,600,000427,800,0001394/12/05
69633تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1675,300,000885,100,0001394/12/03
69729تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001394/12/03
69420تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394/12/01
69419تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394/12/01
69440تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش994,900,000485,100,0001394/12/01
69321تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش765,900,000448,400,0001394/11/29
Page top