املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85853تهرانپیامبر شرقیمستغلاتفروش4206,500,0001395/07/04
85852تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1085,400,000583,500,0001395/07/04
85851تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش595,600,000330,000,0001395/07/04
85557تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش24711,500,0002,840,500,0001395/06/31
85556تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/06/31
85257تهرانبلوار اباذرآپارتمانفروش974,900,000475,300,0001395/06/27
84729تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش863,900,000335,500,0001395/06/20
83616تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001395/06/10
83615تهرانحسن آبادآپارتمانفروش1809,444,0001,700,000,0001395/06/10
83614تهرانگلستان شمالیآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001395/06/10
83208تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش814,200,000546,000,0001395-06-06
83196تهران200 دستگاهآپارتمانفروش1365,200,000707,200,0001395-06-06
83195تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001395-06-06
80931تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش745,405,000400,000,0001395-06-04
82861تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395-06-02
82848تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1627,700,0001,247,400,0001395-06-02
82847تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001395-06-02
81814تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش823,292,000270,000,0001395-05-23
81500تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1085,555,000600,000,0001395-05-20
81203تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001395-05-18
80932تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1364,400,000598,400,0001395-05-16
80858تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش38010,000,0004,500,000,0001395-05-14
80832تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش957,700,000731,500,0001395-05-14
80460تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش38010,000,0004,500,000,0001395-05-12
80427تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1245,250,000651,000,0001395-05-12
80276تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1388,898,0001,050,000,0001395-05-10
80258تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001395-05-10
80257تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1627,800,0001,263,600,0001395-05-10
80124تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2309,500,0002,185,000,0001395-05-07
80046تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1344,402,000590,000,0001395-05-06
Page top