جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80427تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1245,250,000651,000,0001395/05/12
80276تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1388,898,0001,050,000,0001395/05/10
80258تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001395/05/10
80257تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1627,800,0001,263,600,0001395/05/10
80124تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2309,500,0002,185,000,0001395/05/07
80046تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1344,402,000590,000,0001395/05/06
80042تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1064,000,000424,000,0001395/05/06
79838تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001395/05/04
79816تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1285,550,000710,400,0001395/05/04
79675تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1256,700,000837,500,0001395/05/02
79661تهران200 دستگاهآپارتمانفروش1444,800,000691,200,0001395/05/02
79533تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1114,300,000477,300,0001395/04/30
78920تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش3639,400,0003,412,200,0001395/04/26
78915تهران200 دستگاهآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001395/04/26
78900تهران کاشانی - کیهانآپارتمانفروش1284,500,000576,000,0001395/04/26
78789تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1925,200,000998,400,0001395/04/24
78781تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1277,000,000889,000,0001395/04/24
78770تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001395/04/24
78490تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001395/04/22
78477تهرانکاشانی - مهرانمستغلاتفروش2748,500,0001395/04/22
78476تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001395/04/22
78185تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001395/04/20
78161تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1705,000,000850,000,0001395/04/20
75613تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1504,000,000600,000,0001395/03/16
75189تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش14011,500,0001395/03/10
75212تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش885,800,000510,400,0001395/03/10
74686تهرانکاشانی - ابوذراداریفروش11209,000,0001395/02/25
74247تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/02/14
74107تهرانکاشانی - کیهان آپارتمانفروش1884,600,000864,800,0001395/02/13
73661تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش855,700,000485,000,0001395/02/08
Page top